Buskerud er et stort og langstrakt fylke med mye å tilby av vakre natur områder, et rikt kulturliv og levende byer. Vi bør derfor jobbe for at folk flest, og særlig da ungdom skal ha muligheten til å kunne ferdes billig og miljøvennlig omkring i fylke.

Dagens busstilbud mellom Hønefoss og Drammen er virkelig ikke til å bli klok av. Siste avgang som går helt inn til Hønefoss sentrum fra Drammen går altfor tidlig og skal man til Hønefoss senere enn dette må man ta tog til Sandvika og vente en halvtime på Oslobussen derfra. Dette tar både lang tid og koster mye penger.

Full pris

Alternativet til buss er å slenge seg på Bergensbanen fra Drammen ved midnatt, men den er ikke framme før kl. 1. Og til tross for at dette er innenfor fylkesgrensene så gjelder ikke kollektivkortet fra Brakar og man må dermed betale full pris. Forstå det den som kan.

Buskerud SU mener at dagens samferdselsløsninger i Buskerud ikke er holdbare, særlig for ungdom. At Ringeriksbanen kommer bør ikke være en stopper for persontrafikk mellom Hønefoss og Hokksund, snarere tvert imot.

LES OGSÅ: Brakar bør kjøre «sommerbuss»

Ubrukte stasjoner

Her ligger det allerede skinner og det er flere stasjoner langs strekningen som ikke er i bruk i dag. Skal vi ha en effektiv og miljøvennlig samferdsel i fylket burde vi få på plass lokaltog mellom Hønefoss og Drammen.

På denne strekningen ønsker vi å ta i bruk stasjonene på Tyristrand, Vikersund, Åmot, Hokksund, Steinberg og Gulskogen før Drammen. På denne måten kan flere velge tog framfor bil, da må den gå hver time fra tidlig om morgen og til sent om kvelden. Den nye linja kan også fungere som en av de to ønskede avgangene i timen mellom Mjøndalen og Hokksund.

Sosialistisk Ungdom er et jernbaneparti. Vi mener det er nødvendig med en omfattende jernbanesatsing, ikke bare i byene men over hele landet. Jernbanen skal være der folk bor.

Erlend Ødegård Kåsereff

Fylkesleder i Buskerud Sosialistisk Ungdom

 

Avlaster veiene

På denne måten avlaster vi veiene for biler samt gjør det lettere for folk å ferdes både til jobb og på privaten, også i distriktene. Å få på plass lokaltog mellom Hønefoss og Drammen er et av flere jernbanetiltak i fylke vi har for å få til en grønnere og mer effektiv samferdsel.

LES OGSÅ: Fellesprosjektet fikk få spørsmål: – Da har vi kanskje gjort en god jobb