Denne kakebiten har vi ikke glemt, Knut Arild Hareide! | Sissel Skjervum Bjerkehagen

– Hareide vil komme til å kjenne på presset, også fra sine egne, skriver redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen i Ringerikes Blad.