Øystein Hallre: Sløyf Hønefoss stasjon

Øystein Hallre mener at planene for den nye stasjonen i Hønefoss vil gi for høye kostnader.

Øystein Hallre mener at planene for den nye stasjonen i Hønefoss vil gi for høye kostnader. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Nåværende plan virker unødig dyr, diger og fortettende. Det finnes en lettere løsning som er bedre for Bane Nor og for Hønefoss sentrum. Men da må det tenkes alternativt og prinsipielt litt nytt, skriver Øystein Hallre i dette innlegget.

DEL

LeserinnleggHvorfor gjøre det tungvint, når man kan gjøre det lettvint? Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 la fram sine planer på kommunestyremøtet i Ringerike 30. november 2017. Det er et imponerende arbeid. Men hvorfor gjøre det så dyrt og tungvint?

Kongstanken som synes nesten å være hellig, er at alle togene og alle passasjerene skal møtes på en mastodont av en ny stasjon midt i Hønefoss Sentrum. Er det nødvendig? Er det klokt? Det kommer til å koste masse arbeid for Bane Nor med ny kulvert, tre spor inn og ut pluss pluss.

All bytrafikk blir sammentrengt i sentrum før den skal til og fra jernbanestasjonen. Her er det som vi vet trangt fra før. Og trafikken til og fra sentrum kommer til å øke massivt hver morgen og kveld i årene som kommer, ettersom det kommer mange innflyttere hit, hvorav mange vil pendle til Oslo. Det blir fortsatt mange biler enten de er elbiler eller går på biodrivstoff.

Hønefoss by med omland kommer til å ese utover sine nåværende grenser med masse nye rekkehus og eneboliger – fordi dette er hva småbarnsfamilier fra Oslo og andre steder ønsker seg. Enslige og eldre vil bo i sentrum hvor det bygges mye nytt nå.

Øystein Hallre

Det finnes en løsning som gjør det enklere for Bane Nor og for framtidig trafikk i Hønefoss sentrum:

1) Legg en funksjonell og stor nok jernbanestasjon utenfor Hønefoss i Styggedalen med stort parkeringshus for biler og sykler og stasjon for matebusser. (Se skisse 1 hvor blått er jernbane.)

2) Behold Hønefoss stasjon med sine enkle spor til og fra.

3) Lag et nytt forbindelsesspor fra den store skjæringa ned til den nye stasjonen.

4) Behold togparkeringa der den er planlagt, men gjør det slik at togene kan kjøre inn fra sør og ut i nordøst.

5) Lag en ringvei rundt Hønefoss med ny trasé i en nordlig og østlig bue som knyttes sammen med eksisterende veinett. (Rød stiplet linje).

6) Lag E16 som dere har planlagt.

Hva er mulighetene og fordelene med dette? Det må være et overordnet mål å avlaste Hønefoss sentrum for trafikk. Dette oppnås ved å spre trafikken UT fra sentrum, og ikke føre den INN mot sentrum.

Det må være et overordnet mål og få togreisende effektivt av og på toget et sted hvor det er plass nok. Ringeriksbanetoget som kommer fra Oslo, setter av de fleste passasjerer på den nye stasjonen. Kjører via Tolpinrud inn på Hønefoss gamle stasjon og setter av resten der. Tar med fotgjengere og gamle herfra og kjører ut gjennom skjæringa og ned til Nye Hønefoss stasjon hvor de tar med reisende som har syklet eller kjørt bil eller matebuss.

Dette blir da en enveisskjørt togsløyfe. Dette må da bli en billigere løsning! Man slipper den gedigne ombyggingen av Skjæringa samt Hønefoss stasjon. De siste togene om kvelden kjører inn på togparkeringa på Tolpinrud, blir ryddet og vasket og kjører ut igjen om morgenen til Hønefoss gamle stasjon hvor de laster inn ferske aviser, bakervarer og kaffe samt gående og gamle.

Kjører i bue ned til Nye Hønefoss stasjon og tar med bilpendlerne og svetteluktende syklister (dusj på toget bør bli en mulighet framover), før det bærer av sted mot Oslo og dagens arbeid. Bergenstoget slipper å kjøre innom gamle Hønefoss stasjon. Bane Nor finner sikkert løsninger for dette. Kanskje har de tenkt på det allerede.

Ringerike kommune sammen med Veivesenet må så bygge en ringvei rundt Hønefoss basert på noen nye og noen eksisterende veistrekninger. Dette må de kunne få til.

Nåværende plan virker unødig dyr, diger og fortettende. Det finnes en lettere løsning som er bedre for Bane Nor og for Hønefoss sentrum. Men da må det tenkes alternativt og prinsipielt litt nytt. Toget kommer! Er toget gått?

LES FLERE SAKER:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags