Inngrepene i Kroksund har betydning | Kåre Bech

KROKSUND: - At betydningen av veisperringen her mellom fjordene forbigås, er for meg uforklarlig, sier Kåre Bech.

KROKSUND: - At betydningen av veisperringen her mellom fjordene forbigås, er for meg uforklarlig, sier Kåre Bech.

Av

Med den store kunnskapsmengde som NIVA har skaffet seg gjennom årene, er det vanskelig å skjønne at det går an å ikke foreslå å erstatte denne sørligste veistrekningen med bro, skriver Kåre Bech.

DEL

MeningerBane Nor har fra dag én villet se bort fra at Ringeriksbanens kryssing av Kroksund innebar nevneverdige følger for Steinsfjorden. Om det skyldtes uvitenhet, forakt for miljøet eller ønske om å spare penger, eller mest trolig en kombinasjon, kan man bare gjette på. Lokal skepsis medførte i alle fall at Bane Nor ba NIVA utrede forholdet.

Rapporten fra NIVA kom i 2017. Uviljen til å betale for skader som ligger straks utenfor skinnegangen, har hele tiden vært et prinsipp for Bane Nor. Økende lokal motstand medførte at Bane Nor likevel ba NIVA utrede forholdet på nytt.

Uansett hvordan denne henvendelsen ble formulert, står det tilbake at NIVA ikke har kunnet gi bedre svar enn at inngrepene ikke betyr noe som helst for vannutskiftingen eller vannkvaliteten i Steinsfjorden, slik det framgår av 2018-rapporten.

Kåre Bech

- Uforklarlig

NIVAs oppmerksomhet har i denne rapporten vært samlet om virkningene ved å fjerne veifyllingen mellom vestsiden av Kroksund og Slettøya. Dette området ligger skjermet av Gjesvoldåsen, praktisk talt for enhver vindretning. Etappen omtales stadig som Kroksund, antakeligvis for å la leseren tro at det dreier seg om hele Kroksund, mens det i virkeligheten bare utgjør omtrent 1/3 av teoretisk vannåpning, hvorav Sundvollbukta står for den lengste strekningen.

At betydningen av veisperringen her mellom fjordene forbigås, er for meg teknisk sett, uforklarlig. Vind- og strømkreftene som styrer inn mot Sundvollbukta er langt større enn i det området NIVA har arbeidet. Det er nettopp i Sundvollbukta NIVA burde ha viet sin innsats, uansett hva som måtte stå i oppdraget fra Bane Nor.

Det som skjer i dag, er at strømmen inn i Sundvollbukta presses tilbake, runder Sundøya på sørsiden og kolliderer med den inngående strømmen som står rett imot Kroksundbrua. Resultatet av denne kollisjonen er at strømmene utmatter hverandre.

Strømmen

Bane Nors tidligere forslag om å fylle igjen Sundvollbukta, og med det utelukke en forbindelse mellom fjordene, avslører en grunnleggende kunnskapsløshet om landskapet og topografiske egenskaper i hele Kroksundområdet.

Dersom man derimot erstattet dagens vei med bro, ville strømmen inn i Sundvollbukta slutte seg til og forsterke den naturlige strømmen som stryker langs østsiden av Steinsfjorden på vei nordover, gjør vendereis i Åsa og kommer tilbake som returstrøm. Hvis jeg ikke husker feil, har NIVA ved en tidligere anledning benevnt denne strømmen som en «storstilt strøm».

Om dette evigvarende strømbildet skyldes jordrotasjonen eller andre forhold, spiller for oss liten rolle, men spiller en avgjørende rolle for Steinsfjorden, som i sin nåværende situasjon befinner seg nesten som et innestengt vann. Dette skyldes dels at de store flommene vi hadde før om årene, har minsket i takt med utbygging av vannmagasinene i fjellet, dels at vi med veier har «murt» fjorden inne.

Med den store kunnskapsmengde som NIVA har skaffet seg gjennom årene, er det vanskelig å skjønne at det går an å ikke foreslå å erstatte denne sørligste veistrekningen med bro.

Svarer ikke

I ettertid framstår NIVAs tidligere raske konklusjon om at verken en stor eller liten utfylling i Kroksund ville påvirke vanngjennomstrømningen, som ganske påfallende. Spesielt når det ikke nevnes at en gjenfylling av Sundvollbukta vil bli det største hinder med hensyn til å åpne mellom fjordene. Skal en åpning ha hensikt, må derfor hele veistrekningen åpnes for å la vannstrømmene uhindret gjøre maksimal nytte.

Jeg savner også NIVAs vurdering av hvilken innflytelse ny E16 vil få for strømbildet i Kroksund, ettersom dette kjempeanlegget er flyttet så pass nær Kroksundbrua.

En innsender skrev i Ringerikes Blad under overskriften «NIVA – rapporten er ingen endelig fasit». Med alle rapportens mangler er det lett å si seg enig, ganske enkelt fordi den ikke svarer på oppgaven som NIVA har påtatt seg. Noe kan tyde på at den er gjort med innskrenket mandat.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags