Nå må alle gode krefter gjøre alt som er mulig for å sikre tilstrekkelig med midler for oppstart av Ringeriksbanen/E16 senest i 2021. Jernbanedirektoratets nylig framlagte handlingsplan der oppstart utsettes, viser at slik kraftinnsats er høyst nødvendig.

Det er uheldig dersom oppstarten av Ringeriksbanen og ny E16 skyves ut i tid, særlig dersom oppstarten skyves over i ny NTP-periode.

Taper gode muligheter

Jernbanedirektoratets handlingsplan er tydelig på at det er penger det står på for å komme i gang med byggingen av Ringeriksbanen i 2021. Det kan i utgangspunktet høres håpløst ut å skulle få mer penger i dagens situasjon, men la oss allikevel se på mulighetene for å få dette til.

Grete Karin Berg

Regiondirektør i NHO Buskerud

 

Fellesprosjektet uttaler 4. juli til Ringerikes Blad at de fortsatt har høyt tempo, og at de jobber for vedtak på reguleringsplanen ved årsskiftet 2018/19. På dette grunnlag er Fellesprosjektet klare i 2021 hvis økonomiske rammer tillater oppstart. Det betyr i motsatt fall at vi taper gode muligheter dersom dette ikke skjer.

Se filmen som viser hvordan Ringeriksbanen og E16 skal bli

Utsettelsen et brudd

Fylkestinget i Buskerud fattet nylig enstemmig vedtak da høringssaken om Jernbanedirektoratets handlingsplan var til behandling i juni med klare anbefalinger og solide argumenter for å vurdere forberedende arbeider eller igangsetting før 2021. Det er av stor verdi at et enstemmig fylkesting står bak vedtaket.

I april 2017 ga fylkestinget i Buskerud tilsagn om å bidra til forskuttering av veiinvesteringen via et bomselskap. En av de klare forutsetningene var at regjeringen starter bygging av Ringeriksbanen/E16 tidligere enn forutsatt i NTP, fortrinnsvis i 2019.

Jernbanedirektoratets handlingsplan for Ringeriksbanen/E16 er et brudd på denne forutsetningen.