Lise Bye Jøntvedt (H): Mens vi venter på byplanen

BYUTVIKLING:  Som vist i denne artikkelen kan trafikken i Hønefoss løses.  Men hvor lang tid vil det ta? spør Lise Bye Jøntvedt i dette innlegget. Foto: Frode Johansen

BYUTVIKLING: Som vist i denne artikkelen kan trafikken i Hønefoss løses. Men hvor lang tid vil det ta? spør Lise Bye Jøntvedt i dette innlegget. Foto: Frode Johansen

Artikkelen er over 2 år gammel

– Trafikken i Hønefoss kan løses. Men hvor lang tid vil det ta?, spør Lise Bye Jøntvedt som er kommunerepresentant for Ringerike Høyre i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggTre grunneiere i Sørumsmarka har levert et innspill og en mulighetsstudie til ny hovedinnfartsvei til Hønefoss og jernbanestasjonen. Forslagets ambisjon er å løse de trafikale utfordringene i Hønefoss. Går vi som kommune for dette, vil det etter min oppfatning gjøre det vesentlig mindre komplisert å få på plass den byplanen vi alle venter på.

Ville stemt for

Det er grunneierne Asle Oppen, Guro Dæhlen og Engebret Aasen som står bak forslaget, som skal behandles i kommunestyret torsdag 1. juni. Det møtet er undertegnede dessverre forhindret i å delta på. Men jeg signaliserer gjerne at jeg ville stemt for dette, i tråd med rådmann Tore Isaksens innstilling. La meg understreke at det kommunestyret skal si ja eller nei til er å stille seg sammen med grunneierne om planen som et innspill til Fellesprosjektet Ringeriksbanen-E16.

Lise Bye Jøntvedt

Kommunestyrerepresentant for Ringerike Høyre

Stasjonsveien

Hovedgrepet i planen er å gi Hønefoss en ny hovedinnfartsvei rett fra E16 i Tolpinrud-området og inn mot Hønefoss stasjon. Forslagsstillerne kaller den Stasjonsveien. Veien kan legges parallelt med de nye togsporene som må legges i Storskjæringa. Dersom Ringeriksbanen havner i en lukket kulvert kan veien legges på toppen. Begge deler er mulig. Fra stasjonen skisseres det videre en ny kjørebro på oversiden av fossen og parallelt med jernbanebrua, og videre ned mot krysset Hønengata-Vesterngata. Den siste biten kan eventuelt legges i tunnel.

LES OGSÅ: Lise Bye Jøntvedt: Steng bybrua for personbiler

Trafikken spres

Fordelen med dette er at trafikken i Hønefoss spres. Med dagens hovedinnfart over Hvervenkastet må all trafikk nødvendigvis måtte kjøre gjennom hele byen på langs. Dagens veisystem har heller ingen naturlig og god adkomst til det som blir den nye Intercitystasjonen.

Stasjonsveien vil ta hovedmengden av trafikken direkte fram og tilbake mot E16. Dette vil redusere trafikkbelastningen på gatene i Hønefoss sentrum. Med mindre gjennomgangstrafikk i sentrum vil det være lettere å realisere Hønefoss som sykkelby, og lettere å realisere målet om å få ned forurensende utslipp.

Planen skisserer også muligheten for parkering i området Sørumsmarka med offentlig transport til stasjonen og sentrum. De tre grunneierne foreslår å etablere Sørumsmarka næringspark. De ser særlig for seg muligheten av å etablere diverse lagringsmuligheter og omlasting fra bane til bil og omvendt. Hønefoss er allerede et knutepunkt for flere jernbanestrekninger og veier, og det vil forsterke seg med ny E16 og Ringeriksbanen. Ny virksomhet betyr nye arbeidsplasser.

En by for mennesker

Planen fra grunneierne har med alle elementene jeg i artikkel etter artikkel gjennom flere år har argumentert for som basis for byutvikling i Hønefoss. Først og fremst Vesttangenten eller en ny vei vest som tar trafikken utenom sentrum men via jernbanestasjonen. Deretter en ny bro ovenfor fossen for å avlaste bybrua og sentrumsgatene.

Med den verste gjennomgangstrafikken borte kan sentrum og tilliggende gater utvikles til hyggelige byrom og møteplasser der folk faktisk har lyst til å oppholde seg. Der det er folk vil butikker og handel komme etter. Redusert biltrafikk i sentrum vil gjøre det mye enklere å etablere et sammenhengende sykkelveinett. Det blir mye tryggere å sykle, og det blir triveligere for både syklende og gående når den stillestående køen og eksosen forsvinner. Da får vi den byen for mennesker som partikollega Inger Kammerud og jeg har etterlyst flere ganger, og ikke byen hvor bilen spiller hovedrollen.

Grepet med en vei vest, Jernbaneveien, muliggjør altså at Ringerike kommune kan realisere sin målsetting om å bli en sykkelby, sin målsetting om å redusere trafikken i sentrum og sin klimamålsetting. Den kan også muliggjøre vedtaket om at 70 prosent av boligveksten skal skje i Hønefoss.

Med Ringeriksbanen og ny E16 vil mange ønske å bosette seg hos oss. Selv om de fleste kommer til å eie bil kommer de ikke til å kjøre den hver dag. Stasjonen med intercitytog og busser ligger i gangavstand. Butikkene folk trenger ligger i gangavstand, og kundene butikkene trenger er bare noen skritt unna.

Ta vare på

Vi kommer til å få en debatt om høyder på hus og byggestil i Hønefoss. Prosjektet på Fordtomta er foreløpig stoppet, i påvente av trafikkløsning og en prinsippdebatt i kommunestyret. Etter min oppfatning har vi mange vakre hus og gater, og mye som er vel verd å ta vare på.

Vi kan likevel være tjent med å tenke litt annerledes og tillate litt annerledes på noen tomter som kan tåle det. Ringerikes Sparebanks bygg på Søndre Torg, og ikke minst rådhuset, var vel rimelig nyorienterende og annerledes da det ble bygget. Den nye kirken bryter med alt annet vi har sett her i byen, men jeg er sikker på at det blir et praktbygg som vi kommer til å være stolte av.

Jeg mener at de høye husene som er planlagt på Øya er helt akseptable, der de blir liggende ut mot fossen. Når det gjelder prosjektet på Fordtomta mener jeg det er viktigere å se hva komplekset kommer til å by på i bakkeplan der de fleste av oss skal bevege oss. Blir det opplevelse, grøntområder, blomster og beplantning, kafeer og butikker? Så vidt jeg kan se av tegningene blir det nettopp de byrommene moderne byutvikling etterspør. Jeg lurer også på om noen har spurt utbyggeren om han har lagt inn litt prutningsmonn når det gjelder det høye tårnet.

Interpellasjon

Jeg fikk, ikke uventet, massiv negativ respons på mitt spissformulerte forslag om å stenge bybrua for gjennomgangstrafikk. Inntil videre virker privatbilen å være noe av en hellig ku på Ringerike.

Som vist i denne artikkelen kan trafikken i Hønefoss løses. Men hvor lang tid vil det ta? Jeg er redd det kan gå 8–10 år før vi ser alt stå ferdig. Det er ganske lenge til, og vi skal ha det levelig i denne byen i mellomtiden også. Det må noen midlertidige løsninger til. Så jeg opprettholder at jeg kommer med en interpellasjon til ordfører Kjell Hansen i det siste kommunestyremøtet ved utgangen av juni.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags