– Etter å ha logret for Bane NOR i mer enn fem år, har jeg liten tro på at Hole kommune tør å snakke sin sak | Kåre Bech

Av
DEL

LeserbrevMange har sett det og mange har tenkt det. En som gjennom flere innlegg i Ringerikes Blad har tenkt høyt om næringspotensialet som ligger i Helgelandsmoen, er Torgeir Haave Bentsen, nå senest 5. juli i Ringerikes Blad.

LES OGSÅ: Torgeir Haave Bensten: Fellesprosjektet turer fram

Han påpeker blant annet det håpløse innspill fra fylkesmannen om å bruke deler av Helgelandsmoen som et økologisk erstatningsområde for ødeleggelsene på Mælingen og langs Storelva. Miljøvernmyndighetene oppgir at et kompensasjonsareal må være fra 3 til 5 ganger større enn det ødelagte området. Dette lyder mer enn vanskelig her ut fra landskapets naturgitte forutsetninger.

Konstruktivt

7. juli står Knut Halvor Hansen og Lars Haukeland fram på nesten hele forsiden av Ringerikes Blad med, etter det jeg kan bedømme, en konstruktiv og framtidsrettet mulighetsstudie for Helgelandsmoen. En forutsetning som må ligge til grunn er et av- og påkjøringskryss tilknyttet ny E16 på moen. Dette må ligge inne som et krav for betjening av Hole, med mindre Fellesprosjektet (nå omdøpt til FR. 16) ønsker mertrafikk til – og fra Hole.

Til et slikt kryss svarer FR. 16 tvert nei. Den gode grunn er at krysset bare vil få lokal betydning. Skulle man ta dette på alvor, er det ikke mange av landets tusener av kryss som holder mål. En annen god grunn for nekt er at krysset blir for dyrt. Jeg spør: For hvem? Er det ikke slik at det er brukerne, ved sine bompenger, som betaler?

Bane NORs virkelige grunn er at Helgelandsmoens overlegenhet som byggegrunn og lokalisering, vil slå beina under fantasiplanene for bygging i Sundvollbukta, som med meterdype lag av gjørme, leire og kvikkleire, fører til et nytt spørsmål:

Fjordbunnens bæreevne

Hva foregikk under topplokket hos ellers opplyste (?) kommunestyrerepresentanter da de godkjente de veldige utfyllingene uten kunnskap om fjordbunnens bæreevne? Sundvollen er et satsingsområde, et konstruert sådant for å skjule at den egentlige grunnen er å skaffe seg det billigste uttransporteringssted for tunnelmassene.

Lokkematen er at oppå sprengsteinsfyllingene kan det anlegges en koselig by med torg og forretninger og bryggekanter hvor man kan sitte å dingle med beina. Kornåkrer og skog skal mer enn oppveie tapene ved FR. 16, side om side med jernbanens riggområde, kanskje med steinknuseri, og tusenvis av nye boliger – et noe nær et paradisisk sted på denne klode.

Glemmer man for et øyeblikk at det tar noen tiår før fyllingene har satt seg, og med Holes dyreste tomter i utsikt, tror jeg neppe mange vil bruke sin livskapital på å bosette seg i Sundvollbukta. Sikkert er det i alle fall at en gjenfylling, stor eller liten, vil bli kilden til en evigvarende forurensning av dynn og leire som vil presses og vaskes ut, og føres tilbake eller ut mot Storøysundet.

LES OGSÅ: Kåre Bech: Gjenfylling av Tyrifjorden ved Sundvollen

Gnager på brygga

Dette fikk vi grundig illustrert da det på 1970-tallet ble gravet opp en 120 meter lang brygge innerst i Sundvollbukta. Nå, mer enn 40 år senere gnager fortsatt vestavinden på restene av «brygga» og lar blakt vann drive ut i fjorden.

Glem heller ikke at Bane NORs iver etter å etablere Sundvollen som vekstsenter, henger sammen med å gjøre banens eksistens gyldig på riksplan. Uten å kunne skilte med Sundvollen, ville banen ha kjørt 40 km gjennom folketomme områder.

De få passasjerene som får nytte av en stasjon på Sundvollen, betyr lite for et prosjekt til 80 milliarder kroner. Som stoppested for toget vil Sundvollen avvikle seg selv med ny E16. Dette vet Bane NOR, det var jo bakgrunnen for å stanse arbeidet med E16 ved Bjørum. Dette burde være begrunnelse god nok til å begrave Ringeriksbanen.

Kutte veikrysset?

Hole Høyre kan velge mellom å føye seg etter Bane NORs ønske om å kutte ut veikrysset på Helgelandsmoen eller stå på eget ønske om veikrysset, slik som uttrykt i kommunens høringssvar til den statlige reguleringsplan for området. Etter å ha logret for Bane NOR i mer enn fem år, har jeg liten tro på at Hole kommune tør å snakke sin sak.

En valgmulighet er også ikke å velge noe som helst for å avvente om prestisjeprosjektet Ringeriksbanen strander på for stor negativ samfunnsnytte.

Andre innlegg fra Kåre Bech:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags