Kolberg, Christoffersen og Gharakhani: Arbeiderpartiets transportplan

Vi må få mer vei og jernbane for pengene, dette blir en hovedprioritet, sies det i dette innlegget.

Vi må få mer vei og jernbane for pengene, dette blir en hovedprioritet, sies det i dette innlegget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I dette innlegget peker sentrale Ap-politikere på hvilke satsningsområder partiet har innne samferdsel.

DEL

LeserinnleggMorten Wold skriver 12. juni om Aps transportplan. Innlegget bærer preg av at Wold ikke kan ha satt seg inn i hva som er Arbeiderpartiets politikk. I stedet framsetter han en rekke feilaktige påstander.

Arbeiderpartiet har levert et ambisiøst, seriøst og ansvarlig alternativ til Nasjonal transportplan som skal bidra til bedre og mer klimavennlig transport og arbeidsplasser over hele landet. Det er et stort potensial for framtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser hvis infrastrukturen er trygg, god og effektiv. Derfor satser Arbeiderpartiet på samferdsel og digital infrastruktur.

Vi gjør en tydelig prioritering av kollektiv og klimatiltak, trygger veiene våre, satser på kysten, og sier at alle skal ha tilgang til høyhastighets internett. Slik sikrer vi framtidig verdiskaping, næringsutvikling og lønnsomme arbeidsplasser over hele landet.

Martin Kolberg, stortingsrepresentant (Ap). Lise Christoffersen, stortingsrepresentant (Ap). Masud Gharakhani, stortingskandidat (Ap).

Kostnadskontroll

Hovedproblemet til Fremskrittspartiet- og Høyre-regjeringen er at de ikke har klart å holde kontroll på kostnadene. Med en kostnadsvekst de siste fire årene på 40 prosent på vei og 30 prosent på jernbane blir selv en transportplan på nesten 1.000 mrd. kroner en skuffelse. Flere prosjekter er tatt ut av regjeringens melding, og mange er skjøvet flere år ut i tid.

For en Arbeiderpartiledet regjering blir det sentralt å få kontroll med kostnadsutviklingen. Vi må få mer vei og jernbane for pengene, dette blir en hovedprioritet. Med normal prisstigning i transportsektoren ville vi i større grad holdt framdriften som Stoltenberg II la opp til.

Framskynde prosjekter

Ett av elementene i Arbeiderpartiets opplegg er å sette av om lag 4,4 mrd. kr som er tenkt brukt til å framskynde enkelte av de nærmere 30 prosjektene regjeringen har utsatt.

Flere av disse prosjektene er i vår region. Hvilke prosjekter som vil få raskere oppstart, har vi ikke vi tatt stilling til, men det er klart at vi løser bare deler av regjeringens problem med dette grepet.

Lykkes vi med å få ned kostnadene betydelig, vil derimot antall prosjekter som kommer tilbake på rett spor, øke. Jeg vil naturligvis jobbe hardt for at Strømsåstunnelen på E-134 og Rv23 Linnes til kryss på E-18 bør startes tidligere slik at det blir sammenhengende utbygging fra Dagslett til E-18. Wold sin framstilling på dette punktet er et lavmål i debatten.

I motsetning til Wold og hans regjering, mener Arbeiderpartiet at vi ikke ennå skal gi opp målsettingene om ferdigstilling av IC innen 2030. Per i dag har vi ikke mye mer penger til IC-strekningene, men vi foreslo i Stortinget at regjeringen skulle komme tilbake med en samlet plan for de fire strekningene, herunder Ringeriksbanen. Dette fikk ikke flertall.

Morten Wold refererer videre feil på flere punkter fra Stortingets behandling av transportplanen.

Skal ikke gjemmes bort

Wold hevder at Arbeiderpartiet ikke nevner noe om Veipakke Hallingdal i sitt forslag. Det er feil. Arbeiderpartiet inngår sammen med H, FrP, KrF og Venstre i flertallet som peker på at man nå må få utredet Ørgenvika- Gol. Arbeiderpartiet mener også tiltakene på Rv7 og Rv52 skal defineres som egnes investeringsprosjekter, og ikke gjemmes bort som programområdetiltak slik regjeringen nå har fått flertall for.

Det samme gjelder for to tog i timen til Hokksund, og Rv35 Hokksund- Åmot. Arbeiderpartiet er med i flertallet som fremmet dette.

LES FLERE INNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags