Gå til sidens hovedinnhold

Eva Bekkelund-Eriksen: Kleivlia-utbygging er russisk rulett

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er sunt for demokratiet at Høyre utfordres. Kleivlia blir den første store testen i det nye året, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette innlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om en stund skal politikerne si ja eller nei til utbygging av Kleivlia. Før jul slo naboene alarm på grunn av feil og mangler i den kommunale saksbehandlingen, og kommunestyret utsatte saken. Ordføreren opplyste at planene vil komme opp igjen på nyåret.

Kleivlia er et svært rasutsatte område. Skjer det ras her, kan det få svært alvorlige følger. Den klimautviklingen vi ser nå kan vi i liten grad beskytte oss mot. Utsatte områder blir enda mer utsatte. Et ras kan fort føre til at menneskeliv går tapt. Ødeleggelsene kan bli så omfattende at det kan bli økonomisk ruin for kommunen på grunn av erstatningssaker og søksmål. Sier de folkevalgte politikerne ja til utbygging, kan de ikke frita seg fra ansvaret i etterkant.

De som har fulgt med på det som skjer i Hole en stund, vil kanskje huske at ansvarlig for reguleringssaker i kommunen gikk tydelig ut i Ringerikes Blad for noen år siden og advarte mot utbygging i Kleivlia på grunn av vann- og rasfare. Fagansvarlig var klar og tydelig på at det er direkte uforsvarlig å bygge der, og la til at kommunen vil bli holdt økonomisk ansvarlig dersom det skjer et ras. Lovverket er også blitt mye strengere på dette området.

Derfor bør lederen og de øvrige medlemmene av plan- og miljøutvalget svare på disse spørsmålene: Har grunnforholdene i Kleivlia endret seg i løpet av noen få år? Er Kleivlia blitt mindre bratt og mindre rasfarlig i løpet de siste fem til seks årene?

Og hvorfor er ikke kommunens fagansvarlige like tydelig denne gangen som for noen få år siden?

Arrogansen naboer opplever at de har møtt hos politikere er uhørt og totalt uakseptabel i et lokaldemokrati. Både den politiske ledelsen og andre folkevalgte er valgt og lønnes av folket for å ivareta innbyggerne interesser. Dersom en brøkdel av det naboene har fortalt i media er sant, har lederen og medlemmene av plan- og miljøutvalget misforstått rollen sin som folkevalgte ombud. Prosessene må være åpne og respektfulle. Innbyggere skal ikke avspises med noen få minutter når de ber om møte med et utvalg. Hensynet til naboene må være helt sentralt i alle politiske vedtak. I denne saken handler det om å bruke sunn fornuft.

Arrogansen naboer opplever at de har møtt hos politikere er uhørt og totalt uakseptabel i et lokaldemokrati.

 

I Kleivlia- saken, som i så mange av de andre utfordrende sakene i Hole, dreier det seg til syvende og sist om ryddig lederskap. Et sterkt og klokt lederskap, som har integritet og verdighet, bidrar til klare normer og holdninger i administrasjon så vel som det politiske miljøet. Det blir helt feil når Ringerikes Blad lanserer varaordføreren som vår neste ordfører. Vi skal ikke spørre hvem som skal være ordfører, men hva slags ordfører vi vil ha i Hole.

Hvilke egenskaper er viktige? Ønsker vi en ordfører og et politisk lederskap som er samlende, rakrygget og som skaper trygghet og tillit? Eller foretrekker vi at investorer og egeninteresser skal få et enda sterkere grep på politikken, slik at demokratiet undergraves, vi får splittelse og du og jeg blir oversett og overkjørt? Det er denne diskusjonen vi må ha og som er nødvendig.

At Arbeiderpartiet i Hole driver Høyre-politikk og applauderer saker som Kleivlia- utbygging, viser at partiet har mistet gangsynet og svikter totalt. Fortsetter partiet på denne veien, kan partiet ende som et ubetydelig miniparti med skarve to plasser i neste kommunestyre. Det er synd, for Hole ville trengt en forandring. Det er sunt for demokratiet at Høyre utfordres. Kleivlia blir den første store testen i det nye året. Kanskje Senterpartiet manner seg opp og er en sterk stemme for innbyggerne på neste møte i plan- og miljøutvalget?

LES TIDLIGERE INNLEGG:

Kommentarer til denne saken