Lederen i Hole Høyre kan få fast plass i kommunestyret i Hole, ifølge Ringerikes Blad. Som kjent bor partilederen i Ringerike, men opererer med en postkasseadresse i Hole. Ringerike kommune har forlangt at partilederen melder flytting til Ringerike i løpet av en måned. Dette er klar beskjed: Postkasseadressen må opphøre.

Denne saken er uheldig for Hole kommune og går utover kommunens omdømme.

Folk bosatt langt utenfor våre kommunegrenser spør hva som foregår i Hole. Nå er det naturligvis lett å svare på dette spørsmålet: Hole er en flott kommune vi kan være stolt av, med innbyggere som setter positive avtrykk. Det er det politiske miljøet som er diskreditert. Dersom partilederen får fast plass i kommunestyret i Hole, samtidig som Ringerike kommune forlanger flytting til Ringerike fordi partilederen faktisk bor der, er skandalen et faktum. Selv om Høyres partileder har postkasseadresse i Hole og derfor regnes som bosatt i Hole, er det likevel en kjensgjerning at Høyrepolitikeren bor i en annen kommune.

Dersom Hole Høyre hadde vært et helt vanlig politisk parti, med vanlige standarder og normer og politikere med gjennomføringskraft, ville denne saken naturligvis vært avsluttet for lenge siden. Ingen kan hindre et parti i ødelegge seg selv, men av hensyn til kommunens omdømme og troverdighet bør noen med moralsk autoritet gripe inn og hindre at denne saken utvikler seg videre.

Ordføreren har som kjent meldt seg ut og deretter inn i partiet igjen. Ordføreren har derfor mulighet til å ta en aktiv rolle og bør gripe inn. Et taust kommunalt lederskap er ikke det vi trenger nå.

LES OGSÅ:

Solheim ut imot Remmes dobbeltrolle

Per R. Berger tilbake i Høyre