Hole Høyres Jan Egil Lyng er lei seg fordi jeg og andre har tillatt oss å sette søkelyset på det som skjer i kommunen vår og som har konsekvenser for alle som bor i Hole.

Det ville være uansvarlig ikke å sette søkelys på den dårlige økonomiske styringen og mangel på lederskap som faktisk har ført oss der vi er i dag: Gjeld, ROBEK og eiendomsskatt.  Det oppstod en plutselig panikk i de kommunale korridorer og man kom opp med lite gjennomtenkte og kortsiktige løsninger, som for eksempel å legge ned en av våre grendeskoler. Nedbyggingen av kulturskolen, kutt og innstramminger i eldreomsorgen og andre tjenester er kun resultat av manglende langsiktig økonomisk styring og ledelse.

Høyres rolle og ansvar

Det ville være uansvarlig ikke å diskutere hvordan dette kunne skje, og ikke minst drøfte Hole Høyres rolle. Partiet har sittet ved makten i mange år og må derfor også tåle at det blir utsatt for offentlighetens lyskastere. 

Hole Høyre håndterte Sørbråten-saken på en svært uheldig måte i den første viktige fasen. Beboerne opplevde at de møtte stengte dører hos den politiske ledelsen i sin egen kommune. De følte seg til og med tvunget til å skrive et åpent brev til politikerne i lokalavisen. Når sambygdinger utsettes for store belastninger og er under sterkt press må vi som lokalsamfunn stå sammen.

I det siste året har mye snudd. De modige og flotte beboerne langs Utstranda møtes med støtte og sympati, lokalt og i hele landet.

Sørbråten avgjorde utmeldelsen

Det var håndteringen av denne saken som var avgjørende for at jeg valgte å melde meg ut av Hole Høyre. I tillegg var det naturligvis problematisk å være vitne til dårlig partilederskap og manglende evne til å se helhet og sammenheng, noe som er viktig for å få til gode resultater og sikre at innbyggernes interesser blir ivaretatt på en god måte. 

Det politiske miljøet i Hole har i en god stund observert og diskutert fraksjoneringen og strid i Hole Høyre. Når ordføreren forlater formannskapet i skuffelse og sinne og senere melder seg ut av partiet, er det både riktig og viktig at publikum får innsyn i de som skjer.  Dette kan være ubehagelig, men likevel en viktig del av dynamikken i et demokrati.  Ingen av de sentrale aktørene i begge fløyene har benektet det som har stått på trykk. En kritisk avisjournalist ville ha skrevet omtrent det samme.

Alle partier blir utfordret

Hole Høyre blir utfordret på verdiene sine: Hvilke krefter skal dominere partiet videre? Skal det være eiendomsinvestorer eller skal partiet se seg om etter andre lederskikkelser?

Arbeiderpartiet i Hole utfordres også: Hvorfor er ikke partiet tydelig nok i det offentlige rom?  I dag forbindes partiet kun med standpunktet i Sørbråten-saken.  Kristelig Folkeparti har sitt å slite med, i og med at det er med i en blå-blå konstellasjon. Venstre lokalt må snart brøle for å bli hørt på sentralt hold.  Ingen politiske partier slipper fri, fordi da mister de evnen til å utvikle seg.

Visdomsord på veien

Lyng har åpenbart mange meninger om meg.  Jeg kjenner ikke Lyng, og det ville uansett være helt feil å svare på hans karakteristikker.  Men jeg vil gjerne dele noe av betydning med den forhenværende offiseren Lyng.  For mange år siden hadde jeg god kontakt med en høyt rangert militær, som også ble politiker og statsmann. Han sa følgende: «Skriv aldri i sinne. Uttal deg aldri når du er sint.  Vent heller til at du viser dine omgivelser at du har erfaring og klokskap nok til å være et raust menneske som verdsetter andres meninger».  

Dette kan kanskje være noe å tenke på, både for Lyng og hans partifeller.