På tide å henge bjella på katten | Eva Bekkelund-Eriksen

VIL ØDELEGGE: – Svært få politikere går ut og advarer mot at Steinsfjorden kan bli ødelagt og bli til brun sump på grunn av vei og bane, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

VIL ØDELEGGE: – Svært få politikere går ut og advarer mot at Steinsfjorden kan bli ødelagt og bli til brun sump på grunn av vei og bane, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Noen få av dem som sitter i kommunestyret i Hole har satt seg inn i fakta. De forstår hva dette dreier seg om, og er klare på at vei og bane vil rasere Hole totalt, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerMens stadig flere engasjerer seg og tar til orde for å redde fjordene våre og natur som trues av død og ødeleggelse, sitter de fleste politikerne stille på taburetten sine. Ordføreren i Hole bør i det minste bekrefte at han ikke har noen tro på at Ringeriksbanen bygges.

Viser liten interesse

Det er et stort paradoks. Svært få politikere går ut og advarer mot at Steinsfjorden kan bli ødelagt og bli til brun sump på grunn av vei og bane. De som advarer blir enten møtt med taushet eller gjort til latter. Det er også et tankekors at det er innbyggere som setter seg inn i alle fakta om fjordene våre og skriver innlegg i lokalavisen og viser oppriktig bekymring.

Folkevalgte ombud med ordførere i spissen viser liten interesse, og vil heller ikke opplyse innbyggerne om alle farene vi er nødt til å ta innover oss. Det er forståelig at folk spør: Leser politikerne sakspapirene? Har de egentlig skjønt hva de sier ja til?

eva bekkelund-eriksen

Holeværing

Hole

Kritisk

Hvor er Steinsfjordutvalget? Norges Vassdrag- og energidirektoratet er kritisk. En fylling i Sundvollen vil gjøre skade. Hindres den viktige vanntilstrømmingen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden er vi ille ute. Det vil igjen si at livet i Steinsfjorden dør sakte, men sikkert. Da blir det slutt på krepsefiske og isfiske.

De som i dag gleder seg over fjorden og lever med og på fjorden til ulike årstider vil være vitne til en katastrofe vi aldri har sett her i regionen tidligere.

Steinsfjordutvalget skal ivareta og forsvare fjorden. I utvalget sitter det politikere og folk fra administrasjonen i Hole og Ringerike, men hvor er forsvaret for fjorden? Hvor er de klare uttalelsene? Det de hittil har bidratt med er tynne saker. Holder de seg for ørene og lukker øynene?

LES OGSÅ: Her skulle det bygges boliger til 2.500 mennesker: Nå henger utvidelsen av Sundvollen i en tynn tråd

Rasere bygda

Hole blir anleggsplass i mange år. Noen få av dem som sitter i kommunestyret i Hole har satt seg inn i fakta. De forstår hva dette dreier seg om, og er klare på at vei og bane vil rasere Hole totalt.

Høyre-veteranen Per Christian Gomnes har erkjent det brutale: Du vil ikke kjenne igjen hjembygda. Den politiske ledelsen innrømmer at svært få har skjønt at Hole vil bli en byggeplass i minst ti år. Kanskje enda lenger. Eldre, alvorlig syke og barn er de første som vil måtte betale prisen fordi sykehjem trues, skoleveier og nærmiljø legges i ruiner eller forringes.

LES OGSÅ: Steinsfjorden må reddes | Kai Hoddevik

Truer sykehjemmet

I Hole er det små tegn til at alvoret begynner å synke inn hos politikere etter at de i lengre tid har ropt Bane NOR, Bane NOR i et hallelujakor. Som kjent truer ny vei sykehjemmet. Det er uforståelig at våre egne politikere ikke reiste seg og forlangte at veien ble lagt lenger sør for å sikre tilværelsen til våre eldre og alvorlig syke.

Dette visste de for flere år siden. Hvorfor er det så få modige stemmer i politikken som forsvarer innbyggerne? Ordføreren i Hole har innrømmet at han ikke tror banen blir bygd på grunn av økonomien, men kommunen fortsetter å markedsføre at reiseveien blir halvert på grunn av bane og vei i alle stillingsannonser. Det er å holde folk for narr, og uverdig.

LES OGSÅ: – Hole bør motsette seg flytting av beboerne på sykehjemmet

Full styring

De som satt i referansegruppen tidlig i prosessen var selvutnevnt og uten mandat. Det foreligger ingen dokumenter som viser at de er blitt oppnevnt til noe som helst. Disse og andre politikere har latt seg presse og overtale, vel å merke bortsett fra erklærte banetilhengere. Bane NOR har gitt folkevalgte en pose Twist på deling i bytte mot full styring over utviklingen i kommunen. Derfor er vi der vi er nå. Godtar et flertall at bygda ødelegges?

LES OGSÅ: Det tok 20 år å bygge den opp: Barnehage mister uteplass i skogen

Støtte i folket?

Det er viktig at politikere og administrasjonen loggfører og skriver notater fra alle møter og telefonsamtaler med fellesprosjektet/ Bane NOR. Alt kommunen foretar seg på vegne av innbyggerne må kunne etterprøves. Derfor må vi vite hvem som sier hva og når.

Et spørsmål til politikere: Er dere sikre på at et flertall av dem som bor i Hole vil være med på denne massive ødeleggelsen av hjembygda?

Det er på tide å henge bjella på katten: De som med viten og vilje har gått med på at kommunen blir rasert og utsetter syke, eldre og barn for store belastninger, må holdes ansvarlig.

Dette svarer Hole- ordføreren:

Som ordfører i Hole kommune siden 1999 har jeg vært så heldig å kunne lede Steinsfjordutvalget/i 16 av disse 20 årene. Mandatet for utvalget har vært å gjennomføre 13 ulike mindre og større tiltak til fjordens beste.

Alle tiltak, bortsett fra fjerning av fyllingene i Kroksundet og erstatte disse med bruer, er gjennomført, og tilstanden til Steinsfjorden slik den framstår i dag er ifølge de målingene som tas, vesentlig bedre enn for 20 år siden.

De to-tre siste årene har Niva kommet med ny rapport som tilsier at ny jernbanebru, m/ fylling i tilknytning til denne, ikke er til hinder for realisering av Bane nors planer om kryssing av Kroksundet.

Denne rapporten, sammen med med forslag til vei og bane over Kroksundet, har vært behandlet særskilt i Steinsfjordutvalget, og utvalgets mening er formidle videre sammen med Hole kommunestyres vedtak /høringsuttalelse til Fellesprosjektet.

Som ordfører, nabo og innbygger, er jeg selvfølgelig opptatt av at dette statlige samferdselsprosjektet blir gjennomført så skånsomt som mulig gjennom Hole-bygda. Jeg har tillit til at så kan skje gjennom demokratiske prosesser og godt faglig begrunnede rapporter.

Jeg tror den løsningen som nå anbefales, med en mer moderat utfylling i Kroksundet, er gunstigere enntidligere forslag. Det er også bedre støymessig med hensyn til byggeperioden.

Det som imidlertid gjenstår nå er å få gjennomslag for et kryss ved Helgelandsmoen, og at vegbrua kan krysse sundet ca. 200 m lenger sør, i tråd med kommunestyrets anbefaling. Dette er fullt mulig ved å redusere hastighetskravet på brua til 100 i stedet for 110 km/t. Med en slik løsning vil det være realistisk med ny Ringeriksbane/ E16 over Kroksund, og som innfrir Hole kommunestyres vedtak i størst mulig grad.   


Per R. Berger
Ordfører i Hole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags