Se for deg at har du har barn og eldre med deg i bilen i det du setter utfor en bratt bakke, mens farten bare øker.

Følger du sunn fornuft og trår på bremsen når du er i bakken eller bestemmer du deg for å la det stå til og setter utfor?

Det er akkurat der vi er nå, et stykke nede i bakken, noen dager før rådmannen i Hole legger fram forslaget til nytt budsjett.

Raskt og røft ut av Robek

Politikere har varslet at det blir stramt budsjett. Vi må forberede oss på kutt. Det kan bli røft og tøft for både den ene og den andre. Regjeringen legger opp til stram økonomi. Men foreslår rådmannen i Hole et stramt budsjett handler det først og fremst om at de som styrte oss inn i Robek er opptatt av å redde skinnet og få oss ut derfra før kommunevalget i 2019.

Politikerne vil si at de er opptatt av å komme ut av Robek fordi vi må få tilbake handlefriheten vår, men en rask og røff politikk vil ramme mange innbyggere. Fagmiljøer og Fylkesmannen advarer mot en slik utvikling. Det har vært mer forfengelighet enn fornuft i det politiske lederskapet i Hole, og for mange Høyre-politikere er Robek en skam. Det er uansett et faktum: Et «ut av Robek-budsjett» vil gjøre stor skade.

Frustrasjon høres i korridorene

Skolene, eldreomsorgen og andre viktige tjenester har svært stramme budsjetter. I dag kan du faktisk høre dedikerte og flinke ansatte i kommunen utbryte: «nei, nå er det ikke lenge får jeg går rett opp til ordføreren og forteller ham sannheten».

Dette skyldes ikke sutring, men er resultat av frustrasjon over den virkeligheten man opplever og som til syvende og sist rammer innbyggere som trenger de kommunale tjenestene.

For eksempel: En god eldreomsorg, når du trenger det, der du er, er moderne velferd og koster penger. Dersom rådmannen foreslår ytterligere kutt kan det komme til å ramme hardt. Og dersom politikerne er positive til kuttene, har politikerne glemt rollen sin som ombud for innbyggerne.

Forfall og forsømmelser

Mange husker kanskje at både kirkebygg og kirkegårdansatte var blitt forsømt på en slik måte at det endte med skandale. Nå rettes dette opp, men alle vet at både forfall og forsømmelser har sin pris.

Vedlikehold må prioriteres, og være en kontinuerlig oppgave. Klasserom og oppholdsrom ved Hole Ungdomsskole må pusses og males. I den eldste delen flasser maling og murpuss av veggene. Hole Ungdomsskole er vår egen «Time Square», der ungdom fra grendene våre møtes. En myldreplass for nye vennskap, læring, arbeid og mestring, hver eneste dag.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

 

Folkevalgte må ta spørsmålene

Når budsjettet ligger på bordet, må våre folkevalgte ombud stille seg spørsmålet: Hvorfor skal vi som politikere eller ordføreren og rådmannen ha bedre arbeidsforhold, hyggeligere arbeids- og møterom enn barn og unge i kommunen vår?

Ta for eksempel auditoriet på Hole Ungdomsskole: Det er neppe blitt rørt siden skolen ble bygd. Et i utgangspunktet stort rom, men ser ikke ut til å være særlig egnet som læringssted, knapt nok møteplass. Kunne ordføreren tenke seg å samle formannskap eller kommunestyret der? Alle våre politikere bør aktivt gå inn i virkeligheten innbyggerne ferdes i.

Tiltak mot mobbing er viktig

Et annet og like viktig spørsmål som våre folkevalgte må stille seg: Hvordan kan vi mer effektivt bekjempe mobbing i skolene våre? Og ikke minst, hvordan kan vi omsette ord til handling?

Våre folkevalgte må sørge for at det blir satt av penger til tiltak mot mobbing. Dersom rådmannen kutter i budsjettene, blir det vanskelig å følge opp de nye retningslinjene mot mobbing. Mobbing er en konstant utfordring og kan ødelegge unge mennesker, men uten ressurser blir det umulig å gjøre noe konkret.

Innbyggerne først er sunn fornuft

Robek er som nevnt skyggen, eller styggen på ryggen for noen, men vi må skynde oss langsomt og bruke sunn fornuft. Eiendomsskatten vil kanskje ikke forsvinne og bør kanskje heller ikke det, men den kan flate ut og være med å sikre gode kommunale tjenester.

Dersom rådmannen og politikerne insisterer på kutt, må de naturligvis begynne hos seg selv: Ordførerlønnen kan kuttes med 100.000 kroner, rådmannens lønn med 400.000 fordi 800.000 kroner i lønn er nok i en liten kommune med stram økonomi. Andre lederlønninger må reduseres.

Politikerne bør også kutte ut egne møtegodtgjørelser i et par år fordi politikk ikke er inntektskilde, men god samfunnstjeneste på linje med for eksempel frivillige som stiller opp hver dag på idrettsbanen og gjør en massiv innsats for ungene våre.

LES FLERE INNLEGG: