Gå til sidens hovedinnhold

Eva Bekkelund-Eriksen: Kutt ut gaven til Ringerike!

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne i Hole er blitt konfrontert med konsekvensene av den skandaløse forsømmelsen av kirkebyggene. Det er snakk om et omfattende forfall og betydelige kostnader fordi forsømmelsen har fått pågå i så mange år uten at noen ansvarlige har grepet inn.

I tillegg er kirkegården og ikke minst kirkegårdsarbeidere blitt forsømt på en ubegripelig måte, og i strid med vanlige normer og standarder i arbeidslivet.

Politikere har erkjent at kommunen må ta ansvar og sette i gang renoveringen og sikre kirkegårdsarbeiderne skikkelige arbeidsforhold.

De har reist spørsmålet: Hvor skal vi finne pengene til dette i et meget stramt budsjett?

LES OGSÅ: Lover mer til Hole-kirken

Gavesjekk til Ringerike

Svaret ligger i en av budsjettpostene. Rådmannen foreslår 900.000 kroner i bevilgninger til det interkommunale selskapet Ringerike Utvikling. Hole kommune har allerede brukt over en million kroner på denne papirtigeren. Det har i praksis vært en gavesjekk til Ringerike.

Skal vi tro oversikten fra ledelsen i Hole kommune er det Ringerike som har fått alle gevinstene. Selskapet har ikke bidratt til næringsliv eller skapt arbeidsplasser i Hole. Ingen har hittil kommet med saklige argumenter eller dokumentasjon som viser at selskapet er viktig for Holes utvikling. Det finnes tvert om andre, rimeligere og mer effektive samarbeidsarenaer for Hole, Jevnaker og Ringerike.

I strid med fornuften

Budsjettet i Hole er stramt. Rådmannen foreslår økte avgifter for SFO. Dette vil ramme barnefamilier. Eldre, som er avhengig av kommunale tjenester, må også regne med økte avgifter- om rådmannen får viljen sin. Med andre ord er det barnefamilier og eldre som får regningen og som skal være med å finansiere Ringerike Utvikling. Blir dette resultatet av den politiske behandlingen av budsjettet, ender vi opp med en politikk som er i strid med vanlig fornuft og logikk og som heller ikke ivaretar innbyggernes interesser på en god måte.

Nå har vi fått store kirkekostnader. De 900.000 kronene bør omdisponeres og blant annet brukes på renoveringen og bedre arbeidsforhold for kirkegårdsarbeidere. Vi må unngå at kun barnefamilier og eldre belastes. Et budsjett med en mer fornuftig og sosial profil er nødvendig. Dersom man ikke får til en omdisponering kan avgiftene komme til å øke for alle husstandene. Dette er igjen konsekvensen av at de som er satt til å styre har forsømt seg grundig.

Tålegrensen er nådd

Den politiske ledelsen er forståelig nok ikke begeistret for avsløringene om det omfattende kirkeforfallet. Administrasjonen og andre politikere som lenge har vært med i styre og stell har også skjemt seg ut. Det er bare noen få år siden den politiske ledelsen i kommunen uttalte at kommunen har gjort jobben sin når det gjelder vedlikehold og at det ikke var noe etterslep.

Kirkeskandalen topper listen over eksempler på uforstandig styring. I lengre tid har vi alle vært vitne til at deler av det politiske miljøet og ikke minst styringen av Hole har utviklet seg til en såpeopera. Er tålegrensen nådd? Når en politiker kan bo i en annen kommune og være representant i kommunestyret i Hole, er det ikke lenger innbyggernes interesser eller kommunens omdømme som teller. Normalt ville partiet eller ordføreren grepet inn, men der det ikke lenger er lederskap får opportunismen og egeninteresser fritt spillerom. I denne settingen er det ikke nødvendigvis overraskende at Kristelig Folkeparti vraker sine påståtte verdier for å kunne operere som fanklubb for flertallskameratene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.