En alternativ minneplass på Utstranda | Anette Morén og Rasmus Lindberg

Av
DEL

MeningerHva lærte Norge etter 22. juli? Svar: Dessverre ingenting, absolutt ingenting. Det prates fremdeles om hva som skjedde, men ikke om hvorfor.

Et par hundre meter ovenfor kaia på Utstranda ligger «Utsikten». «Utsikten» er omgitt av skog og med en vakker utsikt over Utøya og Tyrifjorden.

En «kirkegård»

Bare fuglekvitter når fram til dette bortgjemte stedet som er beskyttet mot innsyn og forstyrrelser.

Lokalbefolkningen på Utstranda har aldri vært imot et minnesmerke. Det de protesterer mot, er at de tvinges å bo ved en «kirkegård».

En plassering på «Utsikten» skulle oppfylle deres eneste ønskemål og krav, slippe å bli påminnet 22. juli hver dag.

VIL SLIPPE Å SE: Hva naboerne helst vil se, er et minnested de slipper å se. Dette er hva man (ikke) ser av Minnenes Hus fra Utstranda-kaia.

VIL SLIPPE Å SE: Hva naboerne helst vil se, er et minnested de slipper å se. Dette er hva man (ikke) ser av Minnenes Hus fra Utstranda-kaia. Foto:

Hva naboene helst vil se, er et minnested de slipper å se. Dette er hva man (ikke) ser av Minnenes Hus fra Utstranda-kaia.

Vi trenger vår historie – for å lære av den. Men historien er avhengig av hvem som forteller, om hva og hvorfor den skal fortelles.

Et minnenes hus

Et sterkt argument for å velge «Utsikten» er at det her finnes plass til å bygge et lærested; et minnenes hus.

Upolitisk, med faglig aktuell kunnskap som presenteres på ulike språk – om den bakenforliggende årsaken til hvorfor verden fremdeles skaper terrorister og mordere – er nødvendig.

OVENFRA: Minnenes Hus i fugleperspektiv.

OVENFRA: Minnenes Hus i fugleperspektiv. Foto:

Antakelig den første av sitt slag i verden. I tilknytning til «Utsikten» er det planlagt en avskjermet minnelund. Et verdig minnesmerke og et galleri med historisk tilbakeblikk.

På en av veggene arrangeres en vandringsutstilling der lokale og internasjonale kunstnere, kjente og mindre kjente, tilbys å vise kunst over temaet. Kunst som berører. På denne måten kan Minnenes Hus holde fokus på en global utfordring.

NYTTIGE FUNKSJONER: Minnenes Hus, som en Schweizisk armékniv; full av nyttige funksjoner.

NYTTIGE FUNKSJONER: Minnenes Hus, som en Schweizisk armékniv; full av nyttige funksjoner. Foto:


Hjertet i Minnenes Hus er selvfølgelig læresalen med moderne dynamisk presentasjon. Her finnes det dessuten heis samt toaletter.

Taket på Minnenes Hus blir en stor utsiktsplattform. I nær tilslutning finnes også parkeringsplass for både personbiler, busser og separat parkering for bevegelseshindrende.

Ankomst til Minnenes Hus blir fra nåværende parkeringsplass ved E16 og utgjør derfor ingen belastning for Utstrandabeboerne. Og barna får en tryggere skolevei.

I motsetning til et lærested, planlegges en kirkegård. De 69 som ble drept skal nå få hver sin gravstøtte med navn og alder i en planlagt kirkegård på Utstranda-kaia. Er dette verdig?

Selfiebilder foran gravstøtter

Turister kommer fra alle verdens hjørner, de færreste for å hedre dem som ble drept. Flertallet vil sannsynligvis bare ha selfiebilder foran gravstøttene. Verdens terrorhandlinger, naturkatastrofer og ulykker slåss om turistenes oppmerksomhet.

Et minnested etter 22. juli må fokusere på å skape en mer menneskelig framtid. Ikke legge til rette for morbid turisme gjennom å oppføre en spektakulær turistattraksjon.

Vi trenger ny kunnskap, faglig og dynamisk kunnskap. Samlet og oversiktlig, for alle som ønsker å bygge en tryggere verden.

Om våre politikere mener at et minnesmerke har større betydning enn et menneskeliv, er de inne på feil spor.

Et lærested

Vi håper Hole kommune innser at det er viktig med et lærested. Hole kommune har nå en mulighet til å sette et historisk avtrykk på verdenskartet i kampen mot terror og vold. Men spørsmålet er, tørr dere?

UTØYA: Dignestangen Fv 284 og Utøya.

UTØYA: Dignestangen Fv 284 og Utøya. Foto:

SKREMMENDE AVSTAND: Først når man kommer opp i fjellskråningen forstår man hvor skremmende avstanden må ha føltes for de livredde ungdommene som forsøkte å rømme.

SKREMMENDE AVSTAND: Først når man kommer opp i fjellskråningen forstår man hvor skremmende avstanden må ha føltes for de livredde ungdommene som forsøkte å rømme. Foto:

AUF og «Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli», det som nå har blitt en lobbygruppe, hevder at minnesmerket må ligge på kaia på grunn av nærhet til vannet.

Øya ble ei felle

Om sommerleiren hadde ligget på fastlandet, hadde antallet drepte vært vesentlig mindre. Nå ble øya ei felle på grunn av vannet. Og akkurat vannet skal nå hedres av AUF og lobbygruppen. Det er vanskelig å forstå logikken.

Et annet argument har vært at man skal kunne se at Utøya er en øy. Til virkeligheten hører at det ofte er vanskelig å avgjøre om det er en øy.

Det ser ut som den henger sammen med Dignestangen Fv 284 på den andre siden av Holsfjorden. Fra «Utsikten» derimot, er det ingen tvil om at Utøya er en øy.

Først da forstår man hvor skremmende avstanden må ha føltes for de livredde ungdommene som forsøkte å rømme.

BRUTALT: Brutaliteten og skrekken er for framtiden bevart i Hegnhuset.

BRUTALT: Brutaliteten og skrekken er for framtiden bevart i Hegnhuset. Foto:

Skrekkscenene i Kafébygget på Utøya var sterke. I dette bygget ble 13 ungdommer skutt og mange merket for livet, fysisk og psykisk.

Kafébygget er det eneste stedet man i dag finner spor etter massakren. I stedet for å rive valgte AUF å bevare det. Skrekken og dødsangsten ble konservert gjennom å bygge et nytt hus rundt Kafébygget; Hegnhuset.

Kafébygget har blitt et makabert symbol for død og maktesløshet, bevart for ettertiden.

UMULIG Å FORSTÅ: Kaia på Utstranda er kanskje ikke den mest eksotiske og vakreste, men for dem som kom seg i land her den 22. juli, har den en stor symbolisk verdi som ingen – som ikke vært i en lignende situasjon – kan forstå.

UMULIG Å FORSTÅ: Kaia på Utstranda er kanskje ikke den mest eksotiske og vakreste, men for dem som kom seg i land her den 22. juli, har den en stor symbolisk verdi som ingen – som ikke vært i en lignende situasjon – kan forstå. Foto:

Morbid turistattraksjon

Om AUF og lobbygruppen får det som de vil, skal Utstranda-kaia erstattes av en morbid turistattraksjon! Kaia der de skrekkslagne ungdommene ble tatt imot, de som klarte å svømme over og de som ble plukket opp av de fastboende eller campinggjester, ble et sterkt symbol på håp og hjelpsomhet.

Gjester som kommer til øya, blir under sitt korte besøk, skjermet fra å se Kafébygget.

Dette for ikke å risikere framtidige personlige traumer. At Utstranda-beboere tvinges å bo i en «kirkegård», er uten betydning. Deres trauma er noe de får lære seg å leve med, ifølge Klinikk for krisepsykologi i Bergen.

Er det vanskelig å forstå at de protesterer?

LYSNING: Minnesmerket «Lysningen» på Utøya.

LYSNING: Minnesmerket «Lysningen» på Utøya. Foto:

Hvis et lite sted ikke er kjent for omverden, er sannsynligheten stor for at stedsnavnet blir synonymt med en eventuell tragedie, uttaler professor James Hawdon.

Han er professor i sosiologi ved Virginia Tech i USA og har i en årrekke forsket på hvordan samfunn reagerer på alvorlige hendelser som masseskyting og naturkatastrofer.

– Et sted blir «brennmerket» av slike hendelser, og det blir en del av stedets identitet. Så ikke nok med at beboerne på Utstranda må håndtere sine egne trauma.

De må også håndtere den negative merkelappen de har fått av omverdenen. Og spørsmålet til politikerne i Hole blir derfor: Hva vil Hole kommune assosieres med? Massakre og død eller et lærested om psykologien bak 22. juli?

For mye?

Til slutt en refleksjon. For en tid tilbake sa lederen for Lobbygruppen til Dagsavisen at mange i gruppa mener det er for mye 22. juli-tematikk i TV – og filmproduksjoner.

De berørte er oppgitte over filminnspillingene. Til Lobbygruppen: Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Beboerne på Utstranda har fått nok. Må de gå til søksmål for å få tilbake retten til egne liv?

STØY: De tre alternativene som har vært aktuelle i debatten om plassering av  minnesmerke. Tallene innen parentes angir nivå av støy fra E16.

STØY: De tre alternativene som har vært aktuelle i debatten om plassering av minnesmerke. Tallene innen parentes angir nivå av støy fra E16. Foto:

Men la oss til slutt påminne om hva premissene for utformingen en gang var.:

«Lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet skal framgå», «Nærmeste naboer skal skjermes i nødvendig grad», «Involvering av de ulike partene blir viktig i den videre prosessen» og «Utøyakaia er riktig sted:

Her kan innsatsen til de frivillige komme godt fram». Glemt eller ignorert?

Og det såkalte «samfunnsmålet», som Statsbygg kaller det. «Et sted for å minnes og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner»?

De 77 gravstøttene forteller bare at man ikke klarte å redde alle.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags