Vi trenger minst 30 nye sykehjemsplasser | Stein-Roar Eriksen og Kirsten Orebråten (Ap)

FLERE PÅ SYKEHJEM: - Mange vil på slutten av livet bli sykere og trenge omfattende pleie, påpeker Ap-represantene i dette innlegget.

FLERE PÅ SYKEHJEM: - Mange vil på slutten av livet bli sykere og trenge omfattende pleie, påpeker Ap-represantene i dette innlegget.

Av

Slik vil Ringerike arbeiderparti jobbe for flere sykehjemsplasser.

DEL

MeningerVi vil at eldre mennesker i kommunen skal kunne fortsette å bo hjemme når de ønsker det. Alle som har behov for hjelp og assisterte boforhold skal bli tatt vare på og ha en trygg livssituasjon.

De som har midlertidig, eller varig behov for heldøgns pleie og medisinsk oppfølging i institusjon, skal få tilbud om det.

For å oppnå dette må det etableres nok plasser med rett bemanning og kompetanse.

Vi har snakket med, hørt og lest om fortvilte innbyggere som har opplevd at deres kjære foreldre ikke har fått plass når kritiske situasjoner oppstår i livets høst. Dette er uakseptabelt.

Erkjennelsen vår er derfor at det trengs flere sykehjemsplasser i åra framover. Det skal prioriteres i vårt politiske arbeid.

Ringerike Arbeiderparti skal:

– Sørge for at bygging av nytt omsorgssenter i Heradsbygda fullføres.

– Arbeide for å øke antall sykehjemsplasser med minimum 30 nye fra dagens nivå i løpet av perioden 2019–2023. Flere eldre lever lenger. Mange vil på slutten av livet bli sykere og trenge omfattende pleie. «Eldrebølgen» vil føre til økt behov for heldøgns pleie.

– Utvikle tjenestetilbud som er en balanse mellom hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

– Arbeide for at ny velferdsteknologi skal tas i bruk der dette er mulig.

– Beholde og utvikle de svært viktige helse- og omsorgstjenestene hospice, rehabilitering og korttidsavdeling, som i dag er lokalisert på Austjord. Vi vil at alle får en verdig avslutning på livet.

– Sikre framtida til Ringerike sykehus. Utvikle, ikke nedlegge behandlingstilbudene ved sykehuset.

– Følge opp og revidere demensplanen.

– Kommunen skal samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner, og enkeltpersoner som er engasjert i omsorg og fysiske aktiviteter som fremmer folkehelsen.

Stein-Roar Eriksen

4. kandidat for Ringerike arbeiderparti

Kirsten Orebråten

Ordførerkandidat for Ringerike Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags