Vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte når jeg leser innlegget som er skrevet av Arnold Harald Høistakli i Ringerikes Blad 12. mai, og får lyst til å si:

Det er nok nå, og jeg tror ikke veldig mange eldre er så hjelpesløse som man kan få inntrykk av. Det blir jo nesten litt komisk, synes jeg, og ser ingen saklig grunn for å beholde ting slik de en gang var. Det å bli gammel betyr ikke at man blir hjelpesløs så sant helsa holder, men noen vil bare ikke, de nekter.

De skal ha brev fra det offentlige i postkassa, brev fra NAV, skattekort etc.

May-Brith Solberg

Leder i Seniornett Hønefoss

I Seniornett blir det nå lansert en opplæring for pårørende som kan hjelpe de som virkelig har problemer med den offentlige digitaliseringen. Jeg ser jo at både politikere og Pensjonistforbundet har kastet seg inn i debatten slik at pensjonister, som særskilt ber om det, likevel vil få tilsendt papirutskrift av pensjonsutbetalingen.

Denne debatten vil fortsette for Pensjonistforbundet forsikret på landsmøte til Seniornett at de på ingen måte vil reversere samfunnet.

La oss håpe det. Alle arbeidstakere i dag får lønnslipp, men hovedtyngden av dem får den verken på papir eller mail og må hente den selv i systemet slik pensjonistene må hente sin i sitt system, NAV.

Hvorfor vil ikke enkelte pensjonister sette av tid til å lære seg å bli mer selvhjulpne «på den nye tid», hvis jeg kan si det sånn?

Det gledelige er jo at mange langt oppe i åra melder seg på kurs i bruk av de nye digitale verktøyene. De er jo det beste beviset på at det er utrolig mye en kan lære hvis en virkelig har lyst.

Ingen er tjent med å stakkarsliggjøre eldre fordi samfunnet endrer seg.