Som jeg har skrevet før, må de ta eiendomsskatt av Ringerikes innbyggere, må det være noe feil internt i kommunen.

De burde gå internt for å se om de kan kutte ned på noe, særlig ansatte. Er sikker på at det er mange der som ikke har så mye å gjøre (på kommunehuset).

Hvorfor skal vi innbyggerne dekke underskudd? Vi betaler vår skatt. Det vi har av eiendom har vi skaffet oss selv, vi har fikset det opp med våre egne penger, vi har brukt fritid og ferier til å få det brukbart, og dette skal kommunen sko seg på.

Der jeg bor, har vi ikke gatelys, buss, ja det er masse vi ikke har fra kommunen. Det er ingen rettferdig i dette. Bruk skattepengene våre mer fornuftig.

Det finnes fremdeles kommuner som ikke har eiendomsskatt, håper de får flere innbyggere enn det Ringerike får.