Den første eiendomsskatten som Stortinget vedtok, gjaldt først for de bynære strøk, som det het. Der måtte beboere betale for blant annet gatelys, brøyting og fortau.

Den neste forandringen var at kommunene kunne innføre skatten i hele kommunen.

Siden Arbeiderpartiet hadde skakkjørt økonomien i Ringerike kommune i mange år, så de på dette som en kjærkommen mulighet for å få inn midler til å betale ned på den store gjelda som kommunen hadde. Kommunen hadde kommet på ROBEK-lista og kom under Fylkesmannens tilsyn.

Arbeiderpartiet var helt avhengige av Høyre og Venstre for å få gjennomført innføring av skatten. Dette kan ingen politiske partier benekte i dag.

For å få gjennomslag for eiendomsskatten i dag ser jeg at Kjell B. Hansen måtte la Høyre få varaordføreren til en stusslig lønn, bare 725.000 kroner.

Høyre og Venstre møter seg selv i døra. Høyre og Venstre har blitt partier uten tillit. De har solgt sjela si til Arbeiderpartiet.

Dette viser en rå velgerforakt. Er det noe rart at det blir lav deltakelse ved valg? Den siste forandringen kom med den blåblå regjeringen.

Nå kan kommunene lage soner med forskjellige satser. Hytteområder kan få høyere sats. Det samme kan kommunenes grender som for eksempel Brekkebygda, Strømsoddbygda, Viker og Nakkerud.

Det koster kommunen for mye i brøyting, strøing og vedlikehold. De skal passe seg for framtiden.

LES OGSÅ: Jonny Olsen: Skattekameratene i Ringerike slår til igjen