BAKGRUNN: Are Granheim (Frp): Politikerne tør ikke fjerne eiendomsskatten

Jevnaker kommune har et planverk som kommunestyret har vedtatt som har visjoner om vekst og videreutvikling av tjenestetilbudet. Til det trengs det penger!

Jeg må gi Granheim rett i en ting: Vi bør låne mindre – gjelda er stor nok. Derfor bør vi ha noen reserver, det stilles minimumskrav til størrelsen på fond, men det er både lov og lurt å ha litt mer enn minimum!

Det er faktisk tegn som tyder på at drahjelpen fra «tidenes satsing på jernbane» i beste fall blir noe forsinket, så det blir nok til at vi Jevnakeringer må fortsette å forbedre oss på egen hånd.

For øvrig mener jeg det er mye større grunn til å bekymre seg over hva avgiftsøkningen på nesten sju milliarder som Frps finansminister har gjennomført betyr for våre innbyggere, enn en marginal økning av eiendomsskatten.

LES OGSÅ: Jevnaker kommune gikk i pluss

Johan Esperum

Ap-representant i kommunestyret i Jevnaker