SVs Morten Dåsnes etterlyser svar fra partier i Hole som ikke vil innføre eiendomsskatt samt hvor vi skal kutte i tjenestetilbudet nå når Hole kommune opplever stor svikt i skatteinntektene.

Som sittende ordfører og ordførerkandidat for Hole Høyre ved kommunevalget førstkommende mandag, kan jeg gi følgende tilbakemelding:

Hole Høyre har programfestet at vi ikke ønsker å innføre eiendomsskatt i Hole kommune, hverken for vanlige boliger, hytter eller næringsdrivende.

Høyre mener at inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene og ikke skal beskattes. Høyres politikk er basert på å holde skattetrykket så lavt som mulig, og sittende regjering arbeider med å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten.

Eiendomsskatten er usosial og slår inn uavhengig av inntekt og formue. Det er av stor verdi at folk flest kan eie sin egen bolig, og da må skattesystemet støtte opp om denne verdien.

SV i Hole har i alle de budsjettdebattene jeg har deltatt i, fremmet forslag om innføring av eiendomsskatt, så også da kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan for perioden 2015 til 2019. Forslaget ble nedstemt med 22 mot 1( SVs) stemme. I samme møte ga kommunestyret sin tilslutning til å følge formannskapets innstilling basert på en treårsplan som skal bringe inntekter og utgifter i Hole kommune i balanse.

Kommunens administrasjon med rådmannen i spissen er godt igang med arbeidet, og kommunestyret ble i juni i år orientert om at det vil måtte skjæres ned ca 10 prosent, eller 33 millioner kroner i første fase.

LES OGSÅ: Stor budsjettbom i Hole

Hvor disse nedskjæringene gjennomføres, vil bli presentert for det nyvalgte formannskapet i budsjett/ økonomiplanmøte 14. oktober i år.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET FRA SV: Et enkelt valg: Ja til eiendomsskatt