I et engasjert innlegg i Ringerikes Blad prøver den lokale Høyre-toppen på Ringerike Runar Johansen å forklare hvorfor eiendomsskatt i kommunen nå er så helt nødvendig.

LES INNLEGGET: Den nødvendige eiendomsskatten

Dette er den samme Runar Johansen som fra kommunestyrets talerstol forsikret på tro og ære da eiendomsskatt ble vedtatt ved Høyres hjelp i 2007 at eiendomsskatt kun skulle være her midlertidig.

Så snart kommunen var ute av Robek skulle denne skatten fjernes igjen, det var sikkert.

Tor Bøhn

Leder i Ringerike Frp

 

Blir ikke oppfylt

Historien har jo nå vist at denne lovnaden ikke akkurat har blitt oppfylt. Kommunen er for lengst ute av Robek, men det eneste Høyre er interessert i å diskutere i denne sammenheng er hvor mye denne skatten nå skal økes.

Kommunen har nå ca. 54 millioner i inntekt fra denne skatten, heretter synes man at man minst bør ha et sted mellom 70 og 80 millioner i inntekt.

Altså er det samme Høyre som lovet at skatten skulle forsvinne det øyeblikk kommunen var ute av Robek nå talsmenn for å øke denne i størrelsesorden 50 prosent.

Johansen sier han skal stå ved lovnaden om ikke å øke beregningsgrunnlaget for denne skatten, men den kommende retakseringen av de ca. 14.000 eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen gjør det nok ikke spesielt vanskelig å nå ønsket mål for inntjeningen fra eiendomsskatten.

Riktignok hevder Johansen at egentlig er han jo imot eiendomsskatt, men her på Ringerike er han nå for likevel da. Snakk om helgardering, her kan alle trygt stemme Høyre enten man er for eller imot, her dekkes alle syn.

Programfestet

Til sammenligning kan nevnes at Fremskrittspartiet på sentralt hold har programfestet at eiendomsskatt bør gjøres ulovlig og at kommunene bør fratas muligheten til å ilegge sine innbyggere eiendomsskatt.

Dette fordi denne skatten anses som usosial og urimelig. Denne rammer blindt alle likt helt uavhengig av inntekts- og formuesforhold.

Det er jo nok av eksempler på at folk som har vært flittige og spinket og spart hele livet for å nedbetale sine hus sitter igjen med svære eiendomsskatteregninger som må betales fra en kanskje heller knapp pensjon.

I tillegg kommer gjerne formuesskatt basert på eiendommens ligningsverdi. Dette selv om man selv bekoster både vei, brøyting, belysning, vann og kloakk. Her gjøres ingen forskjell. Vi i Fremskrittspartiet synes ikke at dette verken er riktig eller rettferdig.

Hvorfor?

Hvorfor trenger så kommunen plutselig så sårt alle disse ekstra midlene?

Johansen nevner de klassiske utgiftspostene som skole, barnehager, eldreomsorg og helse. Dette er lovpålagte oppgaver for kommunene, men hva med alle de utgiftene som ikke er lovpålagte, som f.eks. alle utgiftene kommunene har i forbindelse med innvandrere? Hvorfor nevnes ikke disse?

Eller sosialhjelpsutbetalingene som er omtrent fordoblet i det siste, også hovedsakelig på grunn av innvandring. Antall innvandrere på Ringerike utgjør nå omtrent 10,6 prosent av befolkningen eller mer enn 3.000 personer.

Bidrag fra staten opphører etter 5 år, da blir alle utgifter et kommunalt anliggende.

Mange har etter hvert vært her lenge og som tidligere uttalt så koster for eksempel en syrer ca. 5 millioner og en somalier ca. 9 millioner i snitt i løpet av sin tid i Norge.

For ikke å snakke om hva mindreårige migranter egentlig koster. (Ca. 5.000 per dag per stykk). Selv en østeuropeisk arbeidsinnvandrer bidrar med langt mindre enn etniske nordmenn. (Skatteinngang på ca. 47 prosent av nordmenns i snitt.)

Ambisiøst program

Johansen nevner også investeringer. Det er helt riktig at kommunen nå har et meget ambisiøst investeringsprogram på i størrelsesorden vel et par milliarder kroner og alt er vel å merke lånefinansiert.

For kommunens del er det bare å håpe på et fortsatt lavt rentenivå. Stiger renten til mer enn fem-seks prosent fra 2020 av får man etter alt å dømme seriøse problemer her. Da kan det være greit å ha en liten buffer å spise av. Men hvorfor slikt hastverk med all denne investeringen?

Jo, man rigger for vekst må vite og utgiftene i denne sammenheng er det jo selvfølgelig dagens innbyggere i kommunen som må svare for. (Eks. nytt renseanlegg på Monserud til mer enn 300 millioner.)

Dette hører man heller ikke så mye om. Og hvem har nå egentlig så store fordeler av all denne veksten som så mange maser om?

Oss vanlige dødelige som bor her fra før av er det i hvert fall ikke. Det kommer til å bli trangere, mindre plass, mer slitasje på naturen rundt byen, lengre bilkøer, vanskeligere og dyrere å få parkert, trangere budsjetter, større kommunal gjeld, økte kommunale avgifter og rett og slett mindre kommunal velferd på hver især.

For eksempel så har Oslo nå en stund vært den byen i Europa som prosentvis har vokst hurtigst med mer enn 150000 personer siden år 2000.

I 2004 var Oslos gjeld ca. 7 milliarder, ti år senere i 2014 var gjelden steget til ca. 30 milliarder. I løpet av ytterligere ti år fram imot 2024 regner man med at gjelden der har passert 50 milliarder. Altså mer enn en syv dobling av gjelden i løpet av en 20 års periode. Dette hovedsakelig på grunn av innvandring og uproduktiv vekst.

Var det ikke noen som sa: Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille, osv.

Ha en god dag.