I Ringerikes Blad 1. juli kunne man lese om en epost fra statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet. Der sto det: «Vi forventer å kunne levere fra oss proposisjonen på prosjektet i september 2016.». I samme artikkel opplyste Matz Sandman at han hadde fått informasjon om at utkastet til proposisjon ble levert til departementet 19. juni.

Nå skriver vi november og intet har skjedd. Den samme statssekretær har opplyst til E16–alliansen at han ville informere oss om når proposisjonen var klar. Så langt ingen melding.

Rett nok har samferdselsstatsråden vært en budsjettur på Sollihøgda i oktober og fortalt at bompenge–proposisjonen snart kommer. I skrivende stund intet.

Dette er svært alvorlig. Vi har noen meter E16 på Sollihøgda fra 1970–årene. Mer ble det ikke da. Uvissheten om bompenge–proposisjonen er bekymringsfull. Hva skyldes forsinkelsen? Hvorfor får vi ikke vite noe? Må vi aksjonere her oppe igjen? Jeg regner med at lokale myndigheter utøver et hardt press på samferdselsstatsråden. Kanskje bør det reises spørsmål i Stortinget?