Nå står ikke verden til påske. De to profilerte SV-kandidatene til Stortingsvalget, Arne Nævra, Buskerud, og Lars Haltbrekken, Sør Trøndelag, skriver et leserinnlegg i Ringerikes Blad 24. januar om landbrukspolitikk og ulv.

De skriver bl.a. at vårt småskalalandbruk er truet fra mange kanter, bare ikke fra ulver, som bl.a. har sau og lam på menyen.

For å bagatellisere ulvens trussel mot sau og lam, skriver de at det i følge statistikken er ulven skyldig i kun et sau/lammedrap pr. time i beitesesongen. Det er så lite i forhold til totalt antall sau på beite at miljøvernminister Vidar Helgesens famøse ulvevedtak er til å leve med.

Ganger vi opp det ene sau/lammedrapet pr. time i beitesesongen, får vi ett tall på minimum 1.440 ulvedrepte sau/lam. Da får saken et helt annet perspektiv.

Den bagatelliseringen de forfekter er kynisk. Det er som om veivesenet skulle si at den ulykkesutsatte vegstrekningen utbedrer vi  ikke, for det er så få som mister livet i trafikkulykker i forhold til antall innbyggere.

Det er også spesielt at Stortingskandidater fra SV går ut offentlig og forsvarer en Miljøvernminister fra Høyre. En får en mistanke om at Vidar Helgesen har havnet i feil parti. 


LES OGSÅ: