Kommunene må satse digitalt | Erik Olaf Johannessen

Erik Olaf Johannessen, leder NITO Buskerud.

Erik Olaf Johannessen, leder NITO Buskerud. Foto:

Av

Digitalisering er framtiden – og samtiden. For å kunne tilby innbyggerne gode og trygge tjenester, må kommunene satse tungt på digitale løsninger, skriver Erik Olaf Johannessen i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDessverre er det ikke alle som gjør dette. Vi ser store forskjeller: et mindretall av kommunene blir
stadig bedre på digitalisering, men mange andre er usikre på hvordan de skal gjennomføre
digitaliseringsprosjekter og blir hengende etter. Kommune-Norge står også overfor et IKT-
generasjonsskifte – hvor det ofte ikke er noen ny generasjon til å ta over. De unge søker seg andre
steder: vi har tall som viser at bare cirka 5 prosent av uteksaminerte ingeniørstudenter ønsker å jobbe
i en kommune.

For å løse dette vil vi gi fire strategiske råd for vellykket digitalisering i kommunene:

1) Sats mer på eget IKT-miljø. Kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta behov knyttet
til langsiktig styring, IKT-sikkerhet, analyse, utvikling, drift og myndighetsutøvelse. Dette krever
politisk vilje til å prioritere midler til både nye investeringer og drift. Større kompetansemiljøer vil
føre til bedre råd og mer faglig tyngde i beslutningsprosessene, og vil også være mer attraktivt å
søke seg til. Kommuner som flagger ut IKT-tjenester må beholde tilstrekkelig digital kompetanse til å
ivareta langsiktig styring, IKT-sikkerhet og myndighetsutøvelse. Det må også satses mer på etter- og
videreutdanning i kommunene for å få mest mulig ut av den kompetansen som finnes. Rekruttering
av nyutdannede ingeniører blir veldig viktig.

2) Samarbeid mer regionalt. Mange kommuner er ikke store nok til å etablere tilstrekkelig robuste
kompetansemiljø. Kommunene må samarbeide med hverandre innen IKT, for eksempel gjennom
regionale IT-klynger der kommunene samarbeider med fylkeskommunen. Det må for eksempel
samarbeides om felles innkjøp av IKT. Mer samarbeid gir bedre og billigere løsninger.

3) Utnytt kombinasjonen av sektorkompetanse og IKT-kompetanse. At de ulike fagmiljøene
samarbeider er viktig for å utvikle og vedlikeholde gode løsninger. Det gjelder også løsninger som
flagges ut i sin helhet. Uten dette risikerer man å bli låst til den opprinnelige leverandøren.

4) Teknologi er mer enn digitalisering, det er nye arbeidsprosesser. Digitalisering krever at
arbeidsprosesser blir koordinert og at avdelinger jobber sammen på nye måter. Da nytter det ikke å
tenke digitalisering bare på sitt eget område. Digitalisering har store konsekvenser for arbeid på
tvers av sektorer. Velferdsteknologi og ingeniørenes rolle i dette kan brukes som et konkret
eksempel: her sies det gjerne 20 prosent teknologi, 80 prosent organisering.

Før du tar valget i september: spør politikerne om hvordan de vil digitalisere kommunens tjenester i
de neste årene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags