Vannverk ved veis ende?

Tyristrand vannverk, illustrasjonsfoto

Tyristrand vannverk, illustrasjonsfoto Foto:

Av
DEL

LeserbrevNå er det krise i Tyristrand Vannverk. I hvert fall hvis man skal tro på de utspill som kommer fra det nye styret. Vannavgiften må fordobles for å ta igjen etterslepet og oppgradere vannverket til forsvarlig drift, sier de.

Jo, det er krise når en liten gruppe mennesker, som ikke har satt seg godt nok inn i hva det er de begir seg ut på, er i stand til å fjerne et helt miljø rundt et vannverk.

For oss som styrte vannverket tidligere er det hele litt underlig å høre på, men vi får gi honnør til det sittende styret for at de har «avdekket» at det ikke bare ligger en vannledning fra Væleren og ned til bygda, men at det er et renseanlegg imellom. Under behandling av vannmålersaken ble dette nevnt utallige ganger uten at det virket som noe særlig interessant for dere da.

Det var et godt miljø i det gamle styret. Vi fokuserte på å se fremover og modernisere skritt for skritt slik at vannverket kunne driftes forsvarlig og oppfylle tidens krav. Vi brukte ikke tid på å se bakover i tid for å finne syndebukker. Noe av det viktigste vi gjorde var å styrke økonomien til vannverket gjennom å sikre inntektene på en bedre måte. Dessverre kom vi ikke helt i mål med våre planer.

Hvordan bør et vannverk driftes? Hvem skal ha det avgjørende ordet? Et vannverk trenger kompetente og stabile folk. Dette hadde vi. Det gamle styret var engasjerte hadde ingen tanker om å trekke oss før bråket rundt vannmålere. På drift hadde vi pliktoppfyllende og faglig dyktige folk fra Fossum & Sandum som kjente vannverket som sin egen bukselomme.

Likevel var det noen som mente de kunne gjøre dette bedre og billigere.

Aksjonen mot vannmålere ble gjennomført ved at man tegnet et forvrengt bilde av virkeligheten: Vannmålere ville bli dyrt for de aller fleste. Det var jo ikke sant, men det virket.

Men så kom hverdagen. Det nye styret klarte ikke å bli enige om en videre driftsavtale med Fossum og Sandum, eller andre lokale aktører, og måtte få hjelp av kommunen til videre drift.

I Ring Blad 26.10.2019 forteller nåværende styreleder at når kommunen kom inn med sine spesialister, kom det forslag til forbedringer som det sittende styret ikke visste om, og «selvfølgelig også tidligere styrer» ikke visste om. Styreleder uttaler i samme artikkel at tidligere styrer hadde gjort så godt de kunne ut fra de kunnskapene de hadde. Her uttaler styreleder seg mot bedre vitende. Vi hadde god oversikt over tilstanden til renseanlegget og de begrensninger og utfordringer som lå der. Anlegget ble driftet på en forsvarlig måte ved tett oppfølging 24/7.

I løpet av alle disse årene etter at renseanlegget ble bygd har vannverket ikke vært i nærheten av et kokevarsel. Vasket gjorde vi også, ikke for 7000 men for 45000. Rentvannbassenget på Væleren hadde ikke blitt vasket siden oppstart i 2008. Dykkerne som gjorde jobben rapporterte at det var rent, ingen groing i rentvannbassenget. Hva forteller det om den jobben som er gjort med renseanlegget?

Noe av det som «avdekkes» i årsmøteheftet, som førøvrig er en sammenhengende forsvarstale fra det nye styret for det de har stelt i stand, er direkte pinlig lesning. Det er ikke byttet noen rør i 2018, vi må helt tilbake til 2017 da dette sist ble gjort. Og røropplegget på Tyristrand er noe gammelt skrot fra 50 tallet ifølge styreleder på infomøtet 12.9.

Vis oss det vannverket i Norge som ikke har utfordringer med ledningsnettet. Hvordan kan det ha seg at lekkasjeprosenten i TV i 2017 var 25 % (estimert da vi ikke har vannmålere), godt under gjennomsnittet på landsbasis på ca 32 %. Fordi det ble driftet av flinke folk. Vi hadde satt av 800.000 til utskiftning av rør i vårt langtidsbudsjett både for 2019 og 2020. Hadde vi fått jobbet uforstyrret hadde sannsynligvis første etappe på Nakkerud vært på plass nå. Men nå er det ikke penger til det, de må kreves inn på nytt?

Var det gambling vi drev med i og med at det nå påstås at renseanlegget ikke fungerer? Det ble aldri på noe tidspunkt gamblet med vannkvaliteten, den sto i høysetet hele tiden. Fossum & Sandum som driftet anlegget var på pletten dag og natt om det trengtes. De fortjener heder og annerkjennelse for den jobben de har gjort for Tyristrand Vannverk!
Vi hadde selvsagt også tett kontakt med leverandøren av anlegget Hydro Elektrik og andre som fulgte opp anlegget. Både de og vi var klar over begrensningene og utfordringene med renseanlegget. Men de var også klar over at det ble driftet og fulgt opp på en forsvarlig måte. Anlegget ble for øvrig oppgradert med 1,5 millioner i 2018.

En ny økonomisk plattform ved hjelp av vannmålere ville sikret inntektene til vannverket og videre drift av vannverket både teknisk og administrativt i mange år framover. Vi hadde en langsiktig plan for investeringer og justering av vannavgiften. Hadde styret fått lov til å styre slik meningen er, ville vi ikke vært der vi er i dag.

Hadde vannmålerne blitt akseptert og veiretten til høydebassengtomten på Fegri likeså, ville historien om Tyristrand Vannverk SA sett helt annerledes ut. Det store flertallet av medlemmene hadde fått rent vann til en langt lavere pris enn det som foreslås nå. Det virker som vi har kommet til det såkalte «point of no return», det er for sent å snu, og kommunen må overta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags