Vi må ut av tabutåka – og tørre å spørre | Sissel Skjervum Bjerkehagen