Nøytral debattleder – svar til Øyvind Moe | Sissel Skjervum Bjerkehagen