Tilsvar fra Lindstøl og Endrerud: – Vi har før spurt om det er en fryktkultur i Ringerike kommune og vi blir ikke mer beroliget av dette

Hønefoss skole

Hønefoss skole Foto:

Av
DEL

MeningerI forhold til å ha et åpent demokrati stiller vi oss undrende til uttalelsen i dette innlegget, som Høyre kommer med om oss. Vi opplever at dette går rett på person uten noen form for saklig innhold.

Vi har stilt spørsmål i denne saken siden 2014.

Høyre stemte den gang mot forslag om utredning av besparelse ved nedlegging og kostnader ved trafikksikring. Hadde vi fått svar hadde vi ikke trengt å drive denne saken dit vi er kommet nå.

Vi har gjennom hele denne saken gått ut som foreldre fordi vi har vært bekymret for at våre barn utsettes for en dårlig planlagt skoleløsning og farlig skolevei. I et demokrati må man kunne uttale seg om politiske fremlegg og vedtak som man selv eller sine barn blir berørt av.

Slik vi leser Høyres utspill kan det fremstå som om de problematiserer at ansatte i Ringerike kommune benytter sin grunnlovsfestede rett til frie ytringer. En av oss er, som Høyre påpeker, ansatt i Ringerike kommune. Dersom dette gjør at vi ikke kan stille kritiske spørsmål til saker som berører oss privat og som berører våre barn, vil det kunne kneble ytringsfriheten til en stor del av kommunens befolkning. Det å beskylde en person for å anklage kolleger og ledere for juks, er en alvorlig anklage. At Høyre her velger å gå ut med ansattes navn og arbeidssted vurderer vi også som alvorlig

Det blir uklart hva som egentlig ligger i påstanden om at vi gjentatte ganger skal ha uttalt at kostnader for rehabilitering kommer på en brøkdel av hva rådmannen har lagt frem. Vi har stilt spørsmål ved nødvendigheten av alle tiltakene som sies å måtte på plass for å få skolen godkjent. I våre øyne er dette helt berettigede spørsmål å stille.

Noe vi har stilt spørsmål om ved rapporten, er at det er satt av over 18 millioner til oppgradering av uteområdet på skolen. Når Vik skole har fått oppgradert sine utearealer med lekeapparater, vaierslynge og klatrestativ med gummidekke til 500 000, mener vi det er relevant å vite hvorfor oppgraderingen av utearealene ved Hønefoss skole skal bli 37,5 ganger dyrere enn dette.

I rapporter fra miljørettet helsevern er det inneluft som er påpekt som hovedfaktor for at skolen ikke er godkjent. Vi har lurt på hvorfor kostnadsoverslaget som rådmannen har lagt frem ikke er rettet mot dette som hovedsak. At representanter for det demokratiske systemet går ut og angriper den grunnlovsfestede retten til meningsytringer i stedet for å angripe innholdet i de påståtte ytringene overrasker. Vi har før spurt om det er en fryktkultur i Ringerike kommune og vi blir ikke mer beroliget av dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags