Ringerike Høyre: – Påstandene om Hønefoss skole og Heggen barnehage er uakseptable og uten rot i virkeligheten

Lise Bye Jøntvedt

Lise Bye Jøntvedt

Av
DEL

LeserbrevI den politiske debatten før og etter valget er det fra flere forskjellige hold blitt påstått at vi folkevalgte i Ringerike blir lurt og manipulert. Vi blir lurt og forledet til å ta gale beslutninger på bakgrunn av uriktige, manipulerende saksfremlegg. De som lurer oss er rådmannen og administrasjonen, som anklages for å legge fram gale og oppblåste tall. Ikke minst blir dette påstått i forbindelse med Hønefoss skole. Og nå sist når det gjelder Heggen barnehage.

Disse påstandene er etter Ringerike Høyres syn uakseptable og uten rot i virkeligheten. Den stadige gjentagelsen og mistenkeliggjøringen av rådmannen og hans stab kan lett komme til å feste seg i folks oppfatning og bli en vedtatt «sannhet» om politikere og kommunen. Dersom det skulle skje er det sterkt beklagelig og et demokratisk problem.

Tall å stole på

Ekteparet/samboerparet Lars Lindstøl og Marianne Endrerud er to debattanter som stadig er i pressen. Lindstøl og Endrerud gjentar igjen og igjen at kostnadene for å rehabilitere Hønefoss skole og gjøre den til en moderne skole som oppfyller dagens krav bare er en brøkdel av de kostnadsoverslagene rådmannen har innhentet fra faglig hold, og lagt fram for politikerne.

Ringerike Høyres syn er at vi kan stole på tallene fra rådmannen og at de gir politikerne et riktig beslutningsgrunnlag. Etter vårt syn er det betenkelig at Lindstøl fortsetter med sin desinformasjon, all den tid han faktisk er ansatt i planavdelingen i Ringerike kommune. Det er altså egne kolleger og sine egne ledere han anklager for juks. Ville slikt blitt godtatt i det private næringslivet?

Ikke luftkvalitet alene

Arild Myrmel er debattant og far med barn på Hønefoss skole. Myrmel etterlyser stadig tallgrunnlag for vedtaket om nedleggelse av skolen. I et innlegg nylig mente han at det bare behøves noen få millioner kroner til å bedre luftkvaliteten ved Hønefoss skole og sikre fortsatt drift. Myrmel velger å se bort fra at det ikke er luftkvalitet alene som er sakens kjerne. Det er også resten av bygningen som rett og slett ikke oppfyller kravene til en moderne skole, for eksempel når det gjelder spesialrom og gode arbeidsforhold for elever og lærere. Derfor vil det koste i størrelsesorden 170 millioner å oppgradere Hønefoss skole. Den kostnaden kan ikke Ringerike kommune ta nå, når det straks står to nye, flotte skoler med god kapasitet klare til å ta imot elevene.

Jens E. Fjeld, som kaller seg bypatriot, kaster seg på temaet luftkvalitet. For noen dager siden krever Fjeld at noen blir «stilt til ansvar for sine uansvarlige påstander og beslutninger.» Dette fordi han mener «det hagler med ubegrunnede påstander om dårlig luftkvalitet og ventilasjon som ikke holder mål i værelser hvor barn oppholder seg.» Mener Fjeld at kommuneoverlegen lyver for oss?

Hvem taper ansikt?

Kommunestyret i Ringerike har etter valget fått flere helt nye representanter, og mange av dem er unge. Det er bra. Det er å håpe at den politiske debatten kommer til å dreie seg om saker og politikk. Men det som allerede er presentert i Ringerikes Blad lover ikke godt.

For noen dager siden skriver Nina Basberg, Sp: «Når Arbeiderpartiet går sammen med Høyre nok en gang, tar med seg Frp og KrF for å sikre seg posisjoner og ordførerplassen i Ringerike kommune, da er det ikke de politiske sakene som er viktigst. Det er tydelig at politikerne i de respektive partiene fører velgerne bak lyset for å klamre seg til makten, alt for ikke å tape ansikt.»

Mener Nina Basberg at de enkelte politikerne i Ap, Krf, Frp og Høyre av ren egeninteresse og for noen få kroner i møtegodtgjørelse «klamrer seg til makten»? Mener Basberg for fullt alvor at vi i Ap, Krf, Frp og H ikke anser de politiske sakene som viktigere enn personlig makt og at vi er redde for å tape ansikt? Mener Basberg at det bare er politikerne i Sp som helt uegennyttig jobber for innbyggernes beste, og motsetning til vi som «klamrer oss til makten»?

Erlend Kåsereff, SV, er også en ny, ung representant. Han skriver for noen dager siden: «Flertallskameratene og særlig Ap har på merkelig vis klart å kalle seg selv de ansvarlige med det argument at de vil legge ned Hønefoss skole. Samma gjengen vedtok også å bygge to skoler, hvorav den ene er for stor (Benterud) og den andre er for liten (Ullerål). De opererer med et kostnadsbeløp på 145 millioner for å få Hønefoss godkjent i henhold til miljøretta helsevern, noe som viser at beslutningen ikke bygger på riktig grunnlag.»

Ikke tjent med dette

Debatteknikken med bruk av nedlatende uttrykk som «flertallskameratene» og «samma gjengen» behøver ikke kommenteres, det taler for seg selv.

Verre er det at han bruker Arild Myrmel som sannhetsvitne, og viderefører Myrmels argumenter som sannheten i saken. Slik bidrar Kåsereff til å så tvil i befolkningen om at administrasjonen og politikerne er til å stole på.

Ringerike Høyre ønsker faktabaserte beslutninger i Ringerike kommune. Fordreiing av fakta, mistenkeliggjøring av rådmannen og hans stab, og kommunestyrets motiv og vedtak er en måte å argumentere på, som vi ikke er tjent med på Ringerike.

Det er for øvrig ikke riktig at Benterud skole er for stor mens Ullerål skole er for liten. Sammen har de to skolene mer enn god nok plass til elevene i Hønefoss.

Lars Lindstøl og Marianne Endrerud har fått anledning til samtidig imøtegåelse av påstandene mot dem i dette debattinnlegget. Deres svar kan du lese her. (Red.anm)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags