Damping som røykeavvenningsmiddel? | Einar Dahle

LIKEVERDIG? – Skal damping selges som legemiddel eller et likeverdig alternativ, må det altså være underlagt de samme krav som øvrige legemidler, skriver lege Einar Dahle.

LIKEVERDIG? – Skal damping selges som legemiddel eller et likeverdig alternativ, må det altså være underlagt de samme krav som øvrige legemidler, skriver lege Einar Dahle.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Takk for oppklarende svar fra Johnsen i leserinnlegg; produktet er ment for å få folk som allerede røyker til lettere å kunne slutte.

Det er altså ikke meningen for hans foretak å tilby slikt til dem under 18 år og de fraråder ikke-røykere å begynne med damping.

LES OGSÅ: Ikke start med e-sigaretter hvis du ikke allerede røyker | Einar Dahle

Det er et bra utgangspunkt, i et landskap som jeg syns preges av overlappende begreper og mangelfull regulering fra myndigheter verden over.

Rykeavvenning

Vår diskusjon går altså på damping som røykeavvenningsmidler mot andre tilgjengelige midler, og det er noen poeng fra hans leserinnlegg jeg ønsker å kommentere:

1. Dødsfallene som følge av alvorlig lungeskade etter damping jeg refererte til, var fra en nyhetssak. Jeg ser nå at Center for Disease Controll i februar 2020 konkluderer med en sterk sammenheng mellom E-vitamin-acetat tilsatt e-sigarettene som forårsaket lungeskade.

Det er et godt eksempel på at det er lett å søke fram ensidige vinklinger på nett, særlig om man gjør det via nyhetssaker, som jeg gjorde. Jeg burde sett på CDC sin hjemmeside.

Dog presiserer både CDC og FHI at: «selv om vitamin E-acetat ble påvist i alle prøvene, er ytterligere studier nødvendig for å fastslå at dette stoffet er (den eneste) årsaken til de rapporterte sykdomstilfellene».

Videre skriver FHI: «Celle- og dyreforsøk har vist at enkeltstoffer i e-væske og aerosol har en rekke helseskadelige effekter, særlig knyttet til luftveiene.

Mange av de helseskadelige effektene kan sannsynligvis tilskrives nikotin, PG/VG og smaksstoffer». PGVG er selskapets navn fordi det er innholdsstoff i «juicen» som selges.

2. Vareniklin (Champix) omtales som en selvmordspille. Cyanidkapsel er en selvmordspille. Jeg syns det er en drøy merkelapp å sette, særlig hvis begrunnelsen er artikkelen det lenkes til fra TV2.

I artikkelen presiseres det av Hortemo ved Statens legemiddelverk at de ikke kan si noe om sammenhengen, da de kun registrerer mulige bivirkninger og sender videre til det europeiske bivirkningsregisteret.

Tallene som det refereres til fra Uppsala Monitoring Center, sier kun noe om «mulig sammenheng» (assosiasjon), men ingen ting om årsakssammenheng (kausalitet).

Dette er en vanlig misoppfattelse. Et søk i den medisinske databasen UpToDate viser at en samlet undersøkelse fra 2015 med over 10.000 pasienter, både med og uten psykiatriske lidelser, ikke kunne påvise økt forekomst av selvmord, depresjon, agitasjon eller død når vareniklin sammenlignes med placebo.

Bivirkninger

3. Øvrige bivirkninger til vareniklin; det er ingen medisinsk behandling uten potensielle bivirkninger.

Legemidler er underlagt strenge krav til kartlegging av potensielle bivirkninger.

Dette gjelder ikke produkter til damping, som ikke regnes som legemiddel. Dermed er det ikke helt rimelig å sammenligne dem ved å liste opp bivirkningsprofil fra Felleskatalogen.

Selv for legemidler er det vanskelig å vite hva som er faktiske bivirkninger fra dem, og når damping ikke underlagt samme kontroll, kan man ikke hevde med dokumentasjon i hånd, at de er uten bivirkninger.

Kritikk mot avisen

4. De kritiske spørsmålene som skal være stilt og besvart, er ikke gjengitt i artikkelen, og min kritikk er rettet mot Ringerikes Blad, ikke Johnsen.

Skal damping selges som legemiddel eller et likeverdig alternativ, må det altså være underlagt de samme krav som øvrige legemidler. Diskusjonen om dem blir da lettere.

Hovedpoenget mitt består, nemlig at det å røyke er så potensielt skadelig, at «alt annet» vil være å foretrekke.

Men som hjelpemiddel til røykeslutt, ser jeg ikke at suksessraten for damping er beviselig høyere enn for andre tilgjengelige produkter – og det er viktig å vite på forhånd.

Personlig erfaring er ikke tilstrekkelig. Jeg vil ikke påstå at damping ikke kan være et godt alternativ for noen.

Det å dampe over tid ser ut til å være langt mindre dokumentert enn å røyke, og risikoen forbundet med det er derfor usikker.

Å anta at det er mindre skadelig enn røyk, er helt rimelig. Å anta at det er helt ufarlig, finner jeg ikke belegg for, og gjør jeg følgelig ikke.

For ordens skyld vil jeg nevne at jeg ikke har noen økonomisk interesse i produkter som har med røykeslutt å gjøre.

Her legger jeg ved noen referanser:

Referanse 1

Referanse 2

Referanse 3

Referanse 4


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken