Gå til sidens hovedinnhold

Dag Henaug (H): Vekst og utvikling i Ringerike

Artikkelen er over 3 år gammel

I dette innlegget forteller Dag Henaug i Ringerike Høyre hvorfor flertallspartiene ønsker en egen strategiavdeling i kommunen.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerike kommune har etter mange år i Robek gjenvunnet en viss økonomisk handlefrihet. Dette hadde ikke vært mulig uten stor innsats fra kommunens ansatte, innbyggere og stramme politiske prioriteringer. Det driftes nå i balanse, men flere tjenesteområder opplever å være under et ganske betydelig press.

En kommunes inntekter består i hovedsak av rammetilskudd fra staten, skatteinntekter, egenbetalinger og kommunal eiendomsskatt.

Hvis en kommunes inntekter ligger under 95 prosent av landsgjennomsnittet, utjevnes dette slik at man oppnår 95 prosent. Ringerike kommune ligger på 86,7 prosent. Etter min oppfatning bør vi ha et mål om å komme til 100 prosent.

150 millioner ekstra

Hadde vi vært der i dag hadde vi hatt rundt 150 millioner mer i inntekter i året å drifte kommunen for. Dette er bakgrunnen for det klart uttrykte målet om vekst og utvikling. For å sikre innbyggernes behov for gode tjenester, i et langsiktig perspektiv, er det vanskelig å se andre farbare veier.

Spørsmålet er hvordan vi best innretter oss for å nå dette målet.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 vil etter alle solemerker bidra til en betydelig vekst i vår region.

Bare byggingen av vei og bane vil alene bidra til at det investeres 30 milliarder kroner i vår retning, dette bør ha stor betydning og gi store ringvirkninger for lokalt næringsliv.

For at dette prosjektet skal prioriteres med byggestart i 2021, er det helt nødvendig at vi som kommune har vedtatte planer som viser at vi er i stand til å ta imot nye innbyggere og nye næringsaktører.

Vi har dårlig tid, og nettopp det er bakgrunnen for at flertallspartiene vil ha en egen strategiavdeling i kommunen. Det er veldig gledelig at det nå er bevilget 576 millioner til Fellesprosjektets planlegging, men vi har ingen tid å miste for å gjøre vår del av jobben.

LES OM REAKSJONENE: Ordførere ba om hastemøte etter kutt i Ringerike

Mange kommuner konkurrerer om vekst og utvikling, og det er flere byr enn Hønefoss som får intercitystasjon.

Dag Henaug

Ringerike Høyre

 

Må lages byplan

Det må derfor lages en byplan for Hønefoss som gjør byen enda mer attraktiv for nåværende og fremtidig nye innbyggere. Det er ingen enkel oppgave, planen må ha et langsiktig perspektiv, det må tas miljøhensyn, og man må ha vyer for hvordan vi forflytter oss trafikalt om 15-20 år.

Denne planen haster det også med, og den må utformes i fellesskap med innbyggere, utviklere, utbyggere, næringsdrivende og andre offentlige etater.

Minst like viktig som nye innbyggere er det at vi tiltrekker oss nye verdiskapende arbeidsplasser. Vi bør ikke bli en soveby med stor utpendling til hovedstadsområdet. Her bør Ringerike ha store fortrinn.

Det er et godt etablert industrimiljø, store ferdigregulerte næringsliv/industriarealer og svært god tilgang på elektrisk strøm. Det er å håpe at regjeringens forslag om å fjerne skatt på verker og bruk (maskinskatten) får flertall på Stortinget.

Les også

Banksjef har tre milliarder å låne ut til vekst

 

Industrietablering

Den er en stor ulempe for industrietablering i Norge, særlig Danmark og Sverige tjener på dette, basert på råvaren norsk strøm. Dersom den ikke faller, bør vi etter min mening vurdere å fjerne eiendomsskatt på næring i Ringerike.

Bygging av nye skoler, barnehager, omsorgsboliger/sykehjemsplasser er også nødvendig med tanke på nåværende og fremtidige innbyggere.

Dette er vi godt i gang med. Dagens rentenivå gjør det gunstig å lånefinansiere investeringene. Men det betyr også at renteutgiftene og avdragene vil stige kraftig i årene som kommer. Videre gjør det oss mer sårbare for fremtidige rentehevinger. Investeringene er imidlertid nødvendige for å oppnå ønsket vekst og utvikling. Derfor vil det bli svært vanskelig å redusere eiendomsskatten på boliger i uoverskuelig fremtid.

LES MER OM SAKEN:

Kommentarer til denne saken