Hvervenmoen kontra Hønefoss sentrum – hvorfor forties sannheten?

I forbindelse med Coop sin søknad om å få etablere seg på Hvervenkastet, har enkelte politikere og andre vært kritiske. Begrunnelsen har vært at en dagligvare her kan undergrave handelen i sentrum.

En dagligvareforretning på Hvervenkastet vil ikke gå på bekostning av sentrumshandelen. Historien viser at butikker på Søndre torg (Torvet Mat) og Sentrumskvartalet, begge med topp sentral beliggenhet, ikke klarte seg. På Kuben var det ikke rom for to dagligvarebutikker.

Bjørn Leifsen

Daglig leder
Fossen utvikling AS

 

Meningsløst

Mellom sentrum og Hvervenkastet er det fire store dagligvarebutikker, det vil si i Osloveien og Dronning Åstas gate. At en dagligvarebutikk som blir liggende enda lenger vekk fra sentrum enn disse, skulle slå beina under sentrumshandelen, blir meningsløst å påstå. Alle ønsker handel i sentrum, men å koble Coop på Hvervenkastet til handel i sentrum blir ulogisk.

LES OGSÅ: I år har vi handlet for 450 millioner kroner på Hvervenmoen: Snart kommer fire nye storkjeder 

Coop på Hvervenkastet vil kunne avlaste trafikken på Eikli, og det blir bare sunt for trafikkproblemene og miljøbelastningene der.

Langt viktigere, og mer alvorlig for sentrumshandelen, er hvordan reguleringsplanen for Hvervenmoen (på den andre siden av E16) er blitt gjennomført.

For de deler av Hvervenmoen der de store forretningene nå ligger er det nødvendig å gjengi reguleringsbestemmelsene: Områdene kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer.

Hva er plasskrevende?

Med plasskrevende handel menes forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Med møbler, hvite- og brunevarer menes varer som regnes som arealkrevende og transportskapende.

Innenfor områdene tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2.000 kvadratmeter BRA pr. enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.

Er det slike varer vi får kjøpt der i dag? Det er varene som skal være arealkrevende, ikke bare at butikkene skal være store.

Butikkene Biltema, Jula, Rusta og Europris har en meget stor overvekt av små varer. Europris Butikkdrift AS har endog definert sitt formål med sin virksomhet, ifølge Brønnøysundregistrene til: «Butikkhandel med husholdningsartikler og dagligvarer».

Rusta har tilsvarende definert sin virksomhet til å være «Butikkhandel med bredt vareutvalg». Power handler brune- og hvitevarer, så den er «innenfor» bestemmelsene.

LES OGSÅ:

– Bryter reguleringsbestemmelsene

Likevel har AKA AS, den største aktøren på Hvervenmoen, skreket opp om forskjellsbehandling og forutsigbarhet om forvaltning av reguleringsplaner. Hvordan kan AKA AS, med noen grad av troverdighet, arbeide mot Coop sine planer, når de etter vår forståelse så åpenbart bryter reguleringsbestemmelsene for sine områder?

At småvarehandelen dessuten presenteres i lokaler større enn 2.000 kvadratmeter, utarmer tilsvarende butikker i sentrum på en utilbørlig måte. Kombinasjonen småvarer, store salgsarealer, gratis parkering og god biltilgjengelighet gjør at sentrumsbutikkene ikke har sjanse med å konkurrere.

I dette ligger konflikten mellom sentrum og Hvervenmoen, ikke at det etableres en tiltrengt dagligvarebutikk på Hvervenkastet.

I torsdagen avis signaliseres det at det kommer flere kjedebutikker til Hvervenmoen. Blir det også handel med småvarer?

Daglig leder Paal Haakensen i AKA svarer på leserinnlegget fra Bjørn Leifsen her: – Utviklingen av Hvervenmoen løfter utviklingen av Hønefoss