Høyre-duo: Gående og syklende må få førsteprioritet

I Hønefoss sentrum har bilen tronet øverst på pyramiden, mens gående og myke trafikanter har vært nedprioritert, skriver Høyre-duoen.

I Hønefoss sentrum har bilen tronet øverst på pyramiden, mens gående og myke trafikanter har vært nedprioritert, skriver Høyre-duoen.

Artikkelen er over 2 år gammel

– Gående og syklende må få førsteprioritet, deretter kollektivtrafikken og nederst framkommelighet for privatbilen, skriver Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggLederartikkelen i Ringerikes Blad 30. januar peker på noe veldig viktig: Byer dør ikke av at bilene skvises ut, de våkner til liv.

Undertegnede, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, kunne ikke vært mer enig. I en rekke artikler har vi pekt på nettopp dette. Det har forundret oss at diskusjoner om byutvikling ofte handler om hvordan man kan få trafikken i sentrum til å gli lettere for bilene, og sjeldnere om hvordan gatene kan gjøres mer attraktive for dem som skal gå i og bruke gatene.

I Hønefoss sentrum har bilen tronet øverst på pyramiden, mens gående og myke trafikanter har vært nedprioritert. Den pyramiden må snus slik at gående og syklende får førsteprioritet, deretter kollektivtrafikken og nederst framkommelighet for privatbilen. Det er det som må til for å skape liv og trivsel i sentrum. Eller som RBs lederskribent uttrykker det: Framtiden for Hønefoss som småby er lys, men bare om vi evner å se andre enn gårsdagens løsninger.

Levende sentrum?

Det enkle svaret er nok mennesker og nok funksjoner. Funksjoner er mer enn butikker, det er også kontorarbeidsplasser, servicefunksjoner og kulturaktiviteter. Derfor er det viktig at byutviklingen og fortettingen ikke bare omfatter leiligheter men også næringslokaler. Det er en viktig miks. Når vi diskuterer byutvikling er det faktisk viktigere å diskutere de to nederste etasjene og hva de skal inneholde enn høyden på bygget. Det vi opplever som trivsel er det som skapes på gateplan og langs fortauene. Urbanisering er en megatrend, skriver lederskribenten. Vi ser det i Norge og over hele verden. Folk flytter inn til byene.

Kvinnene flytter

Trenden med urbanisering henger sammen med kvinnefrigjøring. Ikke minst er det kvinnene som flytter inn til byen og blir drivere i urbaniseringen. Kvinner ønsker å ta utdanning og etterpå er det byen som har jobber og tilbyr en urban livsform. Forskning viser at sosial kapital utvikles best når folk bor tett og har gode møteplasser. Det er ofte kvinnene som er pådrivere for det sosiale livet i byene. Våre nye landsmenn kommer ofte fra byer i sine hjemland, og ønsker å bo sentralt også hos oss. Det er ikke vanskelig å forstå.

Flytter ikke på landet

Med Ringeriksbanen og ny E16 kan vi forvente stor tilflytting til Hønefoss, og tettstedene rundt. Det er ingen grunn til å tro at de som flytter ut av Oslo til Ringerike gjør det for å flytte på landet. Derimot er det all grunn til å tro at de som kommer gjør det fordi vi kan tilby en hyggelig by med alle byens funksjoner og kvaliteter, attraktive arbeidsplasser, gode skoler, barnehageplass, et aktivt kulturliv, kafeer og restauranter, tilbud til barn og ungdom, gode kommunikasjoner, gåavstand til det meste, samt å få mer bolig for pengene.

Sentrum flyttes

Moderne byutvikling medfører at sentrum flyttes til transportsentre. I Hønefoss kunne det lett betydd at sentrum hadde flyttet seg til stasjonen. Vi er heldig med Søndre torv som ligger så nær Hønefoss stasjon at de nærmest kan bli en enhet. Til sammen kommer denne utviklingen til å revitalisere Hønefoss og skape vekst. Og det med minimal biltrafikk i sentrum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags