Gå til sidens hovedinnhold

Terje Andersen: På tide å chille'n litt?

Artikkelen er over 5 år gammel

De som har våte drømmer om at Ringerike skal bli vesentlig mer urbant, pulserende og ”barista-aktig”, vil trolig bli skuffet, skriver Terje Andersen i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En gang i tiden ble Ringerikes Blad beskyldt for å utvise lite entusiasme og positivitet. Det var før-ikke nå. På lederplass gir lokalavisen for tiden full gass – og vel så det - i regionens tjeneste .

Framtidsutsiktene lovprises med en intensitet og overbevisning som kan få vekkelsespredikanter til å rødme. Fremtidsoptimismen svulmer i mangt et Hønefoss-hjerte.

Er det grunn til å kritisere Ringerikes Blad for dette?

Definitivt ikke!

Mantraet er vekst, og den måles i cool cash. Alle mann til pumpene!

 

Utsiktene til å selge flere halvlitere er musikk i ørene på en landsens bartender fra Norsia. Byggmester Bob elsker tanken på å bygge flere hus. Rådmannen får stjerner i øya av tanken på flere skattebetalere, og avisredaktører er selvsagt über-klare for å selge flere abonnementer. Slik fungerer systemet.

Mantraet er vekst, og den måles i cool cash. Alle mann til pumpene!

1000-kroners spørsmålet er:

Hvor stor blir veksten, og når kommer den?

Ikke på topp 10

Ringerikes Blad lover at «the sky is the limit» – hvis vi gir jernet - nå.

Det står i avisen og er sikkert sant. Men når noe virker for utrolig, er det grunn til å være pittelitt scheptisk. (NB, NB: Uten å ødelegge den gode stemningen)

Det er ikke plass til alle på Kooperativen, men ordføreren kan invitere hele bølingen til en årlig «Erre mulig- forestilling» i revyteltet.

 

La oss se på noen fakta.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde nylig sine prognoser for befolkningsutviklingen i Norge fram til 2040.

Det kommer kanskje som et sjokk, men Ringerike befinner seg ikke på SSBs «10-på topp-liste».

Vi er et godt stykke unna. SSBs mest optimistiske prognose tilsier at Ringerike vil vokse omtrent som andre kommuner i randsonen av store byer i Norge. Dog uten å ta hensyn til en vei og bane, som forhåpentligvis kommer.

SSB tror det vil være ca 38.000 Ringerikinger i 2040. Dette er drøyt 9.000 flere enn i dag. Kommer veksten jevnt og trutt, og prognosene stemmer, kan vi ønske 416 nye innbyggere velkommen årlig. Disse vil berike by og bygd.

Det er ikke plass til alle på Kooperativen, men ordføreren kan invitere hele bølingen til en årlig «Erre mulig- forestilling» i revyteltet. Flere ser ikke ut til å komme!

Håndterlig kø

I første kvartal av 2016 var nettotilflytting til Ringerike 38 (!) personer. Dette er tall fra et tidspunkt da nyheten om vei og bane var kjent. Noen hadde kanskje forventet større og raskere respons fra omverdenen, men «klondyke-effekten» lar vente på seg. Foreløpig får alle tilflytterne plass i Askeladdens minibuss.

Ringerike kan vokse kontrollert, smart, humant og lønnsomt.

 

Hva er poenget med ironien?

Poenget er å bevisstgjøre oss på at det for tiden ikke er en kø av flyttebiler over høgda, og at køen sannsynligvis blir håndterlig også de neste 24 årene. Ringerike kan vokse kontrollert, smart, humant og lønnsomt. Vi kan puste med magen.

Vi håper at det kommer tilstrekkelig mange barnefamilier til Nes, Sokna, Hallingby og Tyristrand, slik at skolene får noen flere elever og lærere. Håpet er at det også blir behov for tradisjonsrike Hønefoss Skole.

Håpet er også at NAV-kontoret ikke må utvides, og at det skapes noen flere arbeidsplasser. På vegne av gode kollegaer, krysser vi fingrene for at noen færre butikker må stenge dørene i Hønefoss sentrum. Ellers er det grunn til å tro at det meste blir som før. (Dessverre og heldigvis)

Hønefoss er i dag det 32. største tettstedet i Norge. Vi er hakket mindre enn den nordnorske metropolen Tromsdalen, og hakket større enn veikrysset Ski, sør-øst for Oslo.

Hønefoss er en søvnig, by, som objektivt aldri har vært spesielt attraktiv for andre enn patriotene. Det er lite som tyder på at omdømmet vårt for tiden styrker seg nevneverdig.

Vi har tid!

Mitt forslag er at vi diskuterer «nye» Hønefoss med nøkternhet. Vi må sette oss mål. De kan gjerne være «hårete», (for de som er opptatt av moteord) men bør inneholde elementer av realisme.

I motsatt fall vil mange kaste bort mye tid og penger, og i tillegg bli skuffet når revolusjonen uteblir. Vi har tid til å planlegge fremtiden kontrollert og grundig. Vi har tid til å «chille'n» - litt.

Hønefoss by har i dag ca 15.000 innbyggere. Dersom vi legger SSBs mest optimistiske prognoser til grunn, vil vi være snaut 20.000 innbyggere i 2040. Dette er samme antall innbyggere som den semi-hippe Vestfold-byen Horten har i dag.

De som har våte drømmer om at Ringerike skal bli vesentlig mer urbant , pulserende og ”barista-aktig”, vil trolig bli skuffet.

 

Fram mot 2040 bør Hønefoss og Ringerike ha ambisjoner om å vokse, men samtidig ta vare på sine innbyggere. Vi bør være opptatt av livskvalitet, og diskutere hva som er småbyens viktigste verdier – ut over de økonomiske.

Vi bør ha ambisjoner om å opprettholde gode nærmiljøer og bygder, og bevisstgjøre oss på hva som får oss til å trives her vi er. Lykkes vi med dette, vil kanskje bli nysgjerrig på vår lille by. Kanskje i det antallet SSB tror – kanskje noen flere – kanskje noen færre.

Av hensyn til folk flest er det gunstig om fokuset beveger seg mer i retning av kvalitet enn kvantitet.

Hva med Horten?

De som har våte drømmer om at Ringerike skal bli vesentlig mer urbant , pulserende og ”barista-aktig”, vil trolig bli skuffet.

NB, NB: Jeg har registrert at enkelte «halleluja-kamerater» mener at noen kilometer motorvei til køen i Sandvika, og noen jernbaneskinner, vil resultere i en folkevandring til Ringerike som knuser SSBs prognoser. De peker på andre steder som har gjennomført vei- og banebygging.

Det høres spennende ut, og jeg håper de har rett. Jeg synes likevel prognosene virker lite troverdige. Hvordan bukkene beskriver havresekkene sine, er ofte mer kuriøst enn presist.

Det er kjempefin motorvei og utmerket togforbindelse til Vestfold.

Hva sier du om å flytte til den tidligere Robek-kommunen Horten?

Byen ligger idyllisk i sjøkanten. Det er kort vei til skog og mark og fjell.

Det er en koselig by, som du blir glad i - med litt godvilje.

Næringslivet er ikke veldig spennende, og det skapes ikke mange nye arbeidsplasser, men Horten har et 2. divisjonslag i fotball, og et rikt kulturliv

Ikke interessert!!!?

Hææ!

Er du sikker?

Det var overraskende….not!

Kommentarer til denne saken