Gå til sidens hovedinnhold

Jens E. Fjeld: Utbyggingen av Hønengata 40-44

Artikkelen er over 4 år gammel

– I disse enhetene som planlegges bygd er det små leiligheter som absolutt ikke passer til barnefamilier, skriver Jens E. Fjeld i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Hønefoss jobbes det i disse dager med å lage en ny reguleringsplan. Man regner med at flere vil flytte til Ringerike etter at Ringeriksbanen blir bygget.

Politikere sier at noen av de tingene som er viktig å tenke på er at byen vår ikke skal forgubbes, med dette menes at man ønsker barnefamilier og unge mennesker inn i byen vår.

For å få til dette må man bygge bygg som vil være attraktive for denne gruppen. Noe av det man da trenger er en viss størrelse på boligen, gode uteområder, trygghet i.f.t. trafikk, bla trygt å gå til og fra skolen.

I denne kommunen har vi også ett register som ble foretatt i 2000/2001 som heter kulturminneregisteret. Dette registeret tar for seg alle boliger i Hønefoss, når de er bygget og hvilken verneverdi som er tenkt på hvert enkelt bygg.

LES OGSÅ: Hønengaten 40 - 44: Den enes død...

Høy verneverdi

Kartutsnitt for verneverdige bygg der dette bygget er høyt verneverdig. I dette tilfellet har huset høy verneverdi.

Det bodde folk i huset frem til i fjor 2015 da det ble solgt til utbygger Sindre Lafton som ønsker å bygge blokk på stedet. I prosessen har Fylkesmannen vært inne i bildet og sett på dette og i dette brevet kan du lese hva han skrev:

Fylkesmannen har gitt tillatelse til riving, men sier:

«I kulturminneregistrering i Hønefoss, foretatt for kommunen i 2000/2001 er bolighuset gitt høy verneverdi. Det har høy verdi på kriteriene representativitet og autentisitet. Sidebygningen har middels verneverdi og uthuset lav verneverdi. I hovedsak deler vi denne vurderingen»

Verneverdi

I kulturminneregistrering i Hønefoss, foretatt for kommunen i 2000/2001 er bolighuset gitt høy verneverdi. Det har høy verdi på kriteriene representativitet og autentisitet. Sidebygningen har middels verneverdi og uthuset lav verneverdi. I hovedsak deler vi denne vurderingen.

Ny eier ønsker å rive alle bygningene på eiendommen for å bygge nye boliger. Med utgangspunkt i kulturminneregistreringen burde søknad om raving av i alle fall bolighuset bli avslått.

Det viste seg imidlertid på befaringen at den tekniske tilstanden til bolighuset var betydelig verre enn antatt. Det er store råteskader med utspring i gradrennene på husets østside, som går hele veien ned. Dette gjør at vi vanskelig kan anbefale kommunen å gi avslag på en rivesøknad.

Konklusjon fra Jørn Jensen, kulturvernkonsulent Buskerud Fylkeskommune;

På bakgrunn av bolighusets langt framskredne forfall vil Buskerud Fylkeskommune ikke gå imot rivning. Vi vil heller ikke motsette oss rivning av de andre bygningene.

Slik Nordsia Vel ser det kan det virke som at utbygger Sindre Lafton ikke ønsker at noen skal bo i huset og ønsker at det skal forfalle så mye at han kan rive dette.

Fylkesmannen sier at nybygg på eiendommen må tilpasses annen bebyggelse i området. Det bygget det ønskes å sette opp er 14,5 meter høyt og passer slik vi ser det absolutt ikke inn i omliggende bebyggelse.

21 leiligheter fordelt på 5 etasjer med høy 1. etg., slik at man begynner 1. etg. en halv etg. over bakkenivå. Om man ser på bebyggelse i nærheten, eller i hele Hønefoss sentrum og nordsiden, så er de høyeste byggene 2 etasjer + saltak. D.v.s. ca. 3 etg. Dette ville kunne passet inn. I disse enhetene som planlegges bygd er det små leiligheter som absolutt ikke passer til barnefamilier.

Tilpasses

Nordsia Vel forutsetter at nybygg på eiendommen tilpasses annen bebyggelse i området.

Man kan lure på om utbyggere i Hønefoss spekulerer i å la verneverdige bygg stå å forfalle for å få tillatelse til å rive og heller bygge slike bygg som det er mye høyere økonomisk gevinst på. Muligens er det her skoen trykker mest. At utbygger vil tjene og ha mest mulig profitt på sine bygg.

Vi mener at når vi er i den prosessen vi nå er i, må vi tenke estetikk, vi må bevare noe av det som er unik og spesielt pent i vår by. Vi må tenke langsiktig, vi må unngå at slike vorter blir satt opp i områder det ikke passer inn. Vi må ta vare på våre verneverdige bygg og vi må si nei til spekulanter som ønsker å forringe vår by.

Man bør vente med å gi dispensasjon for å sette opp slike bygg og heller vente eller gi tillatelse til bygg som passer inn.

Hvorfor arkiv?

Vi undrer oss også over hvorfor kommunen har brukt energi og penger på å lage et arkiv med verneverdige bygg når det bare er å rive dem?

I tillegg ønsker vi at man tar hensyn til trafikkbildet i den allerede sterkt belastede Hønengata. Veivesenet sier at i.f.t trafikksituasjonen må sees på. I dag kjører biler inn Parkgata for å komme fortere frem. D.v.s. at Parkgata blir veldig trafikkert om morgenen når skolebarn ferdes til og fra skole.

Og med 21 leiligheter og tilsvarende biler til vil dette omfanget øke.

Kommentarer til denne saken