Å gripe sjansen.

Jeg leser i avisen at det er sterke reaksjoner fra politikere på Bane Nor sine ønsker om å (igjen) utsette Intercity-utbyggingen av jernbanen. Nå virker politikerne frustrerte og sinte.

LES REAKSJONER:

Jeg har derimot fått et stikk av glede, jeg.

Det nye jernbanenettet ønsker jeg selvfølgelig velkommen! Den sjansen må vi ikke miste! Men om dette kommer om 5 år eller 10 år er ikke så viktig for meg.

Det er mye viktigere å få utarbeidet en byplan med gode og langsiktige mål + delmål. Det er mye viktigere for meg å få på plass planer som gir byen et fyldig og sterkt grunnlag som man kan bygge videre på i framtiden.

Anne-Berit Haugen Rijken

 

Boligene burde vært på Livbanen

Jeg begynte å engasjere meg i byutviklingen for Hønefoss da Tronrud startet gravearbeidet på Brutorget.

Det forundret meg stort at byens beste område i forhold til å skape en attraktiv bypark, i stedet skulle bli omdannet til et boligområde. Det forundrer meg enda mer nå, når jeg ser det at det arbeides med å lage en lekepark på Livbanen, rett ved siden av byens mest trafikkerte gate. De to områdene burde jo ha byttet funksjoner!!

Forestill dere boliger på Livbanen.

Beboerne ville fått dagens bypark «rett utenfor stuedøren». Forestill dere at det var blitt en annen type bypark på Brutorget, kanskje med plaskedam om sommeren og skøytebane om vinteren. (À la Studenterlunden eller Frognerparken i Oslo.) Det hadde vært «andre boller» det, synes jeg.

Men slik har det ikke blitt.

Stress og tilfeldigheter

Utbyggingen av byen virker så tilfeldig på meg, og jeg savner så veldig en oversiktlig og velformet plan for hele Hønefoss by. En by som strekker seg fra Hvervenmoen til Almemoen, fra Veienmarka til Krakstadmarka.

Jeg begynte å engasjere meg i de nye byplanene for to år siden. Da opplevde jeg at både politikere og utbyggere var ganske stresset i forhold til å måtte bygge mange boliger, og det måtte skje fort på grunn av den nye jernbanen.

Jeg har hørt snakk om flere langdryge og uoversiktlige prosesser i forhold til utbygging. Til tross for dette ber jeg inderlig om at utbyggerne ikke setter flere «spaden i jorden» nå, før de nye overordnede byplanene er utarbeidet. Jeg håper at mange av utbyggerne har dette bankende «Hjerte for byen». Da trenger også de en gjennomarbeidet oversikt.

LES OGSÅ DETTE INNLEGGET: Anne-Berit Haugen Rijken: Hjertesukk om stilarter i Hønefoss

Savner overordnet plan

Det jeg savner mest i alt det som nå planlegges, er en overordnet og gjennomarbeidet fortettingsplan for hele byen. Byen har så mange stygge områder, og byen har så mange fine områder.

Hvordan skal vi klare å bevare det fine, og forskjønne det stygge?

Det er ikke bare mange mennesker som skaper stemning og liv i byen. Utformingen av byen er minst like viktig. Harmoni og estetikk er viktige stemningsbærende element.

Kommunen trenger tid til å få utarbeidet en god, overordnet fortettingsplan. Kommunen har foreløpig vært mest opptatt av veier, stier og transportsystem, synes jeg. Håper de nå kan få mer fart i forholdene rundt utformingen av nye boliger og næringslokaler.

LES OGSÅ DETTE INNLEGGET: Anne-Berit Haugen Rijken: Helhetlige, gode planer først. Utbygging etterpå

Grip tiden

Dersom Bane Nor nå utsetter byggingen sin fordi de må ha bedre oversikt, så kan jo Ringerike kommune gjøre det samme!

Kommunen, innbyggere, gårdeiere og næringslivet kan bruke denne ekstra tiden til å få satt skikkelig fart og kvalitet på de nye byplanene. Slik jeg tenker, kan dette bli til en stor fordel i forhold til fortettingen og utviklingen av framtidens Hønefoss.

Heia Hønefoss!