Øystein R. Kristoffersen: Sju postulater for bedre byutvikling

Flyfoto av Hønefoss.

Flyfoto av Hønefoss. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Byutvikling er et hett tema i Hønefoss for tiden. Øystein R. Kristoffersen presenterer i dette leserinnlegget syv postulater for vellykket byutvikling.

DEL

LeserbrevByutviklingsprosesser er i stor grad en syntese av offentlig regulering og privat kapital, der de overordnede samfunnsrammer møter risiko- og investeringsvilje hos private eiendomsaktører.

Her er syv postulater for vellykket byutvikling:

1. Byutvikling foregår innenfor en urban kontekst, der samfunnsfag i økende grad utfyller ingeniør- og byggfag – for å tilfredsstille det komplekse samspillet mellom mennesker, bygg og miljø.

Eiendomsaktørene er tjent med å innse at deres virke ikke lenger handler om å oppføre enkeltbygg, men å videreutvikle steders identitet og kvalitet.

2. De beste eiendomsaktørene til å løse byutviklingsutfordringer vil alltid være de som har en synlig, aktiv og verdifull merkevare som de er opptatt av å ivareta.

Det økonomiske og omdømmemessige aksjonæransvaret som følger av en sterk merkevare er den største garantist for gode og vellykkede byutviklingsprosjekter.

3. Tomme lokaler i nye og eldre sentrumsnære bygg uthuler stedets karakter og potensial, og skaper en nedadgående spiral for omgivelsene.

Vi må ha lys i første etasje for å kunne skape attraktive byer, og dette er et felles ansvar for byutviklingsaktørene.

4. Respekten for motparters ståsted og ulikheter må styrkes. Verken offentlige byplankontorer eller private eiendomsaktører kan lenger tillate seg å nedvurdere den annen part.

Begge parter er høyst nødvendige i videreutviklingen av våre byer, og de beste resultater kan kun oppnås der det eksisterer gjensidig forståelse, respekt og tillit.

5. Større grad av spesialisering og nisjetenkning er nødvendig for å reversere dagens situasjon der konkurrerende eiendomsprosjekter er påfallende like, og markedet gis lite annet sammenligningsgrunnlag enn pris.

Både store og små aktører må tørre å bevege seg utenfor sin tradisjonelle tenkning og sette spørsmålstegn ved egne bidrag til byutviklingen.

6. Norske banker må i større grad ansvarliggjøres som medskyldige til at eiendomsaktører uten ambisjoner om kvalitet og etterrettelighet får finansiert og gjennomført eiendomsprosjekter som utarmer våre lokalsamfunn.

Bak ethvert elendig eiendomsprosjekt står én eller flere finansiører, som får sin avkastning uavhengig av kvalitet og bidrag til byutviklingen.

7. Morgendagens byutviklere kjennetegnes ved en ansvarlig og helhetlig eiendomskompetanse, som vi definerer som den tverrfaglige forståelsen og ekspertisen som knytter seg til å forvandle og realisere arealbrukspotensial og etablerte fysiske løsninger fra en tilstand til en annen.

Kun gjennom innsikt i den helhetlige verdiskapningen og livsløpet knyttet til det enkelte eiendomsprosjekt vil delene arbeide sammen med helheten.

For å løse kompetansebehovet har deler av akademia – representert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm – alliert seg med eiendomsbransjens kompetansesenter for å utvikle spesifikke, kompetansegivende videreutdanningsløp for byutviklingsaktørene, i form av spesialiserte og bransjenære utdanningsløp innenfor en akademisk ramme.

Morgendagens byutviklere kjennetegnes ved en ansvarlig og helhetlig eiendomskompetanse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags