Olav Bjotveit: Kommunen bør selge p-plassen på Tippen til Tronrud

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevKommunen må bli mer aktiv i byutvikling.

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) beklaget seg i Ringerikes Blad for en tid tilbake at det gikk tregt med utviklingen av Hønefoss by.

Byplanlegger Gunnar Hallsteinsen etterlyste revisjon av en overordnet byplan som skal erstatte den fra 1976. Kommunestyret har vedtatt at befolkningsveksten i Hønefoss skal skje ved fortetting, med andre ord boligbyggingen skal skje på sentrumsnære tomter.

Ringerike kommune er eier til store sentrumsnære tomter som nå blir brukt til parkeringsplasser. Tomtene er godt egnet til boligbygging og tilfredsstiller kravet til byfortetting. Disse kan omdisponeres raskt uten å vente på en overordnet byplan, som erfaringsmessig vil ta fire år før den er endelig vedtatt.

De kommunale parkeringsplassene på Tippen og Hofgaardsgate er attraktive boligområder, særlig den på Tippen mellom elva og innkjørselen til Stormarkedet.

En kjent byutvikler uttalte for en tid tilbake at området var godt egnet til bygging av høyhus. Området har stor foredlingsverdi og høy tomteverdi.

Byutvikler Haakon Tronrud har planer om å utvikle Øya-området som grenser til kommunens parkeringsplass på Tippen.

Det er derfor naturlig at han får kjøpt kommunens eiendom med klausul om at det skal bygges boliger der. Da får vi et sammenhengende boligfelt grensende mot Storelva. 

Ordfører Kjell B. Hansen bør derfor ta initiativ til å få  solgt denne verdifulle eiendommen til Tronrud.

Pengene kan brukes til investering i nye skoler og redusere lånebehovet og årlige renter og avdrag. Kommunen må bli en aktiv byutvikler og ikke sitte passivt å vente på at private grunneiere skal disponere sine eiendommer til boligbygging.

Det blir en utbygging som blir fragmentert og lite samordnet.

LES OGSÅ: Slik planla Oddvar Røysi å gjøre Tippen til en perle i Hønefoss

Olav Bjotveit

Tidligere kommunestyremedlem

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags