Jens E. Fjeld: Utvikling på Nordsiden

Utvikling: Nordsia Vel mener utbyggingen av Handelsskolen bør begrense seg til tre etasjer.

Utvikling: Nordsia Vel mener utbyggingen av Handelsskolen bør begrense seg til tre etasjer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

I innlegget fra Jens E. Fjeld er det en lederartikkel som har skapt engasjement.

DEL

Leserbrev

Vi beklager at vi må ødelegge en god leder i Ringerikes Blad med noen faktaopplysninger

Vellet ser at Ringerikes Blad kaster seg inn i debatten om Nordsia. Det hadde vært nyttig og interessant dersom lederskribenten hadde vært mer presis i sine kommentarer. Denne gangen mangler det litt. Vi ønsker å presisere noen fakta.

Blaker forsøker å gi et inntrykk av at det eksisterer en fundamentalistisk holdning mot utvikling av Nordsia. Det er en interessant tabloid vinkling, om den hadde vært korrekt. Det er den ikke.

Vi kjenner ingen som har ytret seg i den retningen – verken i interne diskusjoner eller i offisielle sammenhenger. Hvis Blaker har beviser på det motsatte, foreslår vi at han presenterer dem – med mindre han baserer seg på flere anonyme kilder som ikke ønsker å ta belastningen med å si sin mening.

LES OGSÅ: Bygg Nordsiden sammen

Dårlige prosjekter

Vårt bestemte inntrykk er at de som har engasjert seg i debatten fra naboene og fra Nordsia Vels side, har ønsket alle gode prosjekter hjertelig velkommen. Det er de dårlige prosjektene vi har vært kritiske til.

Ved flere anledninger har vi berømmet planene om” Gledeshuset”. Et spennende prosjekt som tilfører området noe av verdi.

Naboene og Nordsia Vel har også berømmet Mesterbygg, Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune, for hvordan de har løst utbyggingen ved Riddergården. Et prosjekt som etter vårt skjønn tar hensyn til omgivelsene på en god måte.

Vi tipper at utbygger med sine forslag har ønsker om å bygge høyest mulig, for dermed å få mest ut av hver kvadratmeter, og derved billigst mulig. På Nordsia og byens vegne er vi imidlertid glade for at en bebyggelse som «kler» Riddergården og området. Et slikt miljøtilpasset prosjekt bør også utbygger kunne leve med.

Vi tipper at selv pådrivere for utbygginger kan leve med disse tilpasningene, og bør være fornøyde med den beslutningen. (Eller hadde Blaker ønsket seg flere etasjer og mer betong her?)

Handelsskolen

Når det gjelder planene som foreligger for den gamle Handelsskolen, har naboene og Nordsia Vel vært positive til Solbergs ønsker om et asylmottak. Vi skjønner nå at Solberg har slått fra seg denne ideen, og at det i ettertid vel fremstår mer som et forsøk på å provosere.

Vi har også vært positive til en nennsom utbygging av Handelsskolen. Våre anbefalinger har vært en utbygging på 3 etasjer som den øvrige bebyggelsen på Nordsia. Det eneste argumentet vi kan se mot dette forslaget er Solbergs mulighet til ytterligere profitt – har Blaker noen andre tanker og argumenter?

Det er altså 5 etasjer med betong plassert 0,5 meter fra tomtegrensene til naboene som bekymrer både de nærmeste naboene og de som har valgt å engasjere seg mot planene. Vår vurdering er at dette ikke er gunstig for verken nordsiden eller byen trenger. Er det fundamentalistisk? Neppe!

Dette er et standpunkt mange andre også har kommet fram til. Vi nevner Buskerud Fylkeskommunes uttalelse om Solbergs planer, som fraråder løsningen i meget klare ordelag.

Du har sikkert lest dette notatet, Blaker?

Vi venter i spenning på dine motargumenter som setter fagpersonene i fylkeskommunen til veggs.

Fagrapport

Vi henviser også til uavhengige fagrapporter Rambøll som ble finansiert av Ringerike kommune. Her er byplanleggerne tydelig på hvor Hønefoss bør fortettes. Nordsia var ett av to områder byen ble anbefalt å være forsiktig i.

Attpåtil har Ringerike kommune selv stoppet en vesentlig mer moderate utbygging av Handelsskolen så sent som på 90-tallet. Argumentene til daværende rådmann og kommunestyret var at planene påvirket omgivelsene på en uheldig måte. Derfor fikk de opprinnelige eierne av Handelsskolen (Wathne Andersen) nei.

Vi setter vår lit til at ansvarlige politikere kommer fram til samme konklusjon også denne gangen. Spesielt fordi de nye planene er et vesentlig mer omfattende enn de som de tidligere ble stoppet. Flere av politikerne som deltok på diskusjonene på 90-tallet har sikkert ikke glemt argumentene.

Når det gjelder Blaker og Ringerikes Blads iver etter å stimulere til utviklingen, har lokalavisen vår fulle støtte. Likevel vil vi oppfordre Blaker og hans dyktige stab til å bruke litt mer energi på å lese sakspapirer og kjedelige gamle rapporter.

Noen kaller det trenering og bakstreversk – vi kaller det godt håndverk.

Ringerikes Blad svarer:

Takk til Jens E. Fjeld og Nordsia Vel for et engasjert innlegg om utviklingen av Nordsida i Hønefoss, og spørsmål til undertegnede.

Fjeld bygger innlegget på en framstilling om at «Blaker forsøker å gi et inntrykk av at det eksisterer en fundamentalistisk holdning mot utvikling av Nordsia.» Hadde det vært fakta, er det grunn til å forstå reaksjonen. Jeg finner derfor grunn til å referere fra lederartikkelen, for her skrives faktisk det motsatte av hva Fjeld leser:

«Heldigvis er det et bredt engasjement for utvikling nå, og det er lite som tyder på at det er en fundamentalistisk byggestopp-holdning. Dermed ligger mulighetene i å kanalisere engasjementet i et samarbeid for å gi Nordsiden et nødvendig løft.» Vi kunne kanskje brukt ordet «ingenting» i stedet for «lite», men da er vi over i avdeling for polemikk.

Lederartikkelens ambisjon er ikke å mene noe om planenes innhold i denne omgang, men å gi et råd til aktørene om å bruke engasjementet konstruktivt i et tettere samarbeid: «Gjennom et tett samarbeid mellom grunneiere, utviklere og næringsdrivende vil det være mulig å få fram brede og gode løsninger som henger sammen. Slik saken framstår nå tyder det på at en del her foreløpig er ugjort.»

Ja, på lederplass er Ringerikes Blad for utvikling, men ikke blindt. Derfor tror også vi på fakta, historie, samarbeid og godt håndverk.

Bjørn Harald Blaker, ansvarlig redaktør/daglig leder i Ringerikes Blad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags