Ja, tidene forandrer seg. Eller som Jens E. Fjeld påpekte i Ringerikes Blad: Det har rent mye vann i fossen på de siste 20 årene. Både Jens E. Fjeld og jeg er opptatt av byutvikling. Det virker som vi i alle fall er enige om at «gamle dager» ikke kommer tilbake.

Det er rett og slett ikke slik lenger at ringerikinger bosatt i Ådal, Haugsbygd, Tyristrand, Norderhov, eller folk fra Hallingdal må til Hønefoss for å handle. Det er store, velassorterte dagligvarebutikker overalt, mange av dem med apotek. Det er til og med blitt vinmonopol på Vik i Hole og på Jevnaker. Mat, medisiner og alkohol.

Hvem går i banken?

Det er tre publikumsmagneter. Men det er ikke nødvendig å dra til Hønefoss for dette lenger. I tillegg øker netthandelen dramatisk. Vi kjøper alt fra klær til julegaver og sportsutstyr på nett. Ungdommen leder an. Hvem går egentlig i banken lenger?

Dette er virkeligheten. Denne realiteten må vi forholde oss til når Hønefoss får vedtatt en områdeplan om ett års tid, og etter hvert en helhetlig byplan. Samtidig som handelsmønsteret endrer seg er det en sterk overordnet trend at folk trekker mot byene.

Også unge mennesker ønsker å bo i en by med alle byens tilbud og urbane kvaliteter. Urbane kvaliteter betyr i våre dager ikke dagligvarer, medisiner og alkohol. Det betyr attraktive byrom der man treffer andre spennende mennesker, kafeer og spisesteder, det betyr trygge lekeplasser for barna, underholdning og kulturaktiviteter, det betyr tilgang til sentrumsnære naturopplevelser som vann, badeplasser og parker.

Noe annet og spennende

Urbane kvaliteter betyr også butikker og muligheten til å shoppe. Shoppe betyr i denne sammenhengen ikke mat og nødvendighetsartikler, men noe annet og spennende.

«Gamle dager» er forbi. På 70-tallet ble det satt opp busser fra Hallingdal til Ringerike Stormarked. Stormarkedet åpnet dørene til langt utover kvelden for handlesugne hallingdøler, som avsluttet turen med en matbit på Fossen restaurant og en lang nattlig busstur hjem.

Den gang var det dette folk ønsket seg. Hadde det vært mulig i dag? Neppe. Tidene har forandret seg.

Dagens virkelighet

De som ønsker å drive butikk i Hønefoss i dag må nødvendigvis forholde seg til dagens virkelighet. De som ikke makter å tilby det kundene vil ha kommer ikke til å klare seg. Vi har allerede eksempler på det. Det er sikkert ikke lett å omstille seg og tenke nytt.

Men vil ikke kundene ha det butikken din tilbyr, er det da kundene eller tilbudet det er noe galt med? Mangel på parkeringsplasser har i hvert fall ikke skylden. Det er 480 parkeringsplasser plassert i og tett på Hønefoss sentrum. Mange av dem er gratisplasser.

Jens E. Fjeld peker på at mye av handelen har forflyttet seg til Eikli og Hvervenmoen, og at det kan være årsaken til at sentrum tappes.

Ikke plass

Jeg kan ikke se at noen av de store forretningene, som Plantasjen, Elkjøp, Jula, Rusta, Biltema, OBS Bygg eller alle bilforretningene hadde fått plass sentralt i Hønefoss. Hadde Ringerike kommune takket nei til disse etableringene hadde de havnet andre steder – kanskje på Bergermoen i Jevnaker.

Hadde kommunen vært tjent med å takke nei til alle de arbeidsplassene disse bedriftene tilbyr? Jeg tror ikke det. Jeg har heller ikke tro på at sentrum hadde vært i noen annen situasjon uten disse etableringene.

Så hva skal gi Hønefoss attraktivitet? Vi kan selvfølgelig spille på at vi var en regimentsby, vi var en by med sager og papirfabrikker, vi var en tekstilby, vi var byen med skifabrikk og karosserifabrikk. Vi var.

Levende kulturby

Jens E. Fjeld håper at vi skal kunne kalle oss en levende kulturby og at turister vil ha lyst til å stoppe her. Det er jeg enig i. Vi må fokusere på det vi skal bli. Vi har et fantastisk rikt og levende kulturliv i Hønefoss, vi er skolebyen og er nylig blitt universitetsby, vi kan godt kalle oss elvebyen i konkurranse med Drammen.

Vi er en by som rigger seg og forbereder den veksten vi får med E16 og Ringeriksbanen. Foreløpig er vi litt i manko på flere mennesker som bor sentralt i Hønefoss.

Jeg er overbevist om at innbyggerne vi ønsker oss vil komme når vi nå utvikler Hønefoss til en levende kunst, kultur og opplevelsesby med de urbane kvalitetene som ikke minst unge mennesker ønsker seg i våre dager.

Tidene forandrer seg.

Les også

Hønefoss – framtidens levende by? | Jens E. Fjeld