I Fredrikstad har 42 nye virksomheter etablert seg i sentrum i løpet av de siste par årene. Butikkdød og gråpapir i vinduene er erstattet av optimisme og blomstrende sentrumshandel. Nylig ble byen kåret som Norges mest attraktive by. Hvordan har de fått det til?

Sist mandag inviterte Ringerike næringsforening sine medlemmer samt politikere og administrasjon i Ringerike kommune, til å høre Stine Ferguson fortelle hva Fredrikstad har gjort for å snu utviklingen.

– Samarbeid er stikkordet, sa Stine Ferguson, som er senterleder i Fredrikstad.

– Samarbeid mellom gårdeiere, næringsdrivende, butikker og ikke minst kommunen, som det er helt avgjørende å ha med på laget.

(Derfor var det synd at ingen fra kommunen, verken politikere eller administrasjonen hadde anledning til å komme. Undertegnede inviterte seg selv.)

Lise Bye Jøntvedt

Kommunestyrerepresentant for Ringerike Høyre

Byen er løsningen, ikke problemet.

Lise Bye Jøntvedt (H)

 

Fire satsingsområder

Fredrikstad har fire satsingsområder:

1. Felles åpningstider

2. Parkering

3. Butikkmiks

4. Service og fagkunnskap

For å komme til enighet om dette var det først nødvendig å samle de fem største gårdeierne, kommunen og næringsforeningen om en felles forståelse. Den går ut på enighet om å utvikle sentrum som et kjøpesenter og tenke butikkmiks.

De forskjellige gårdeierne konkurrerer ikke om butikkene, men tenker strategisk og tenker samarbeide. Store kjeder som for eksempel H&M søker seg oftest til kjøpesentre, og mindre butikker sloss om å ligge ved siden av fordi det er der kundene går.

Kjedebutikker er ofte spennende og de fornyer stadig sine konsepter. De er trekkplastre for et bysentrum slik at små nisjebutikker skal kunne overleve.

Fredrikstad har etter lang tids jobbing lykkes i å få Lindex til å etablere seg separat på gateplan, og det har dratt andre med seg.

Felles åpningstider har også vært en kamp å få til, men er nå på plass. Nå er åpningstidene 10-18 på hverdager og 10-15 lørdager. Men det er lov til å holde åpent lenger.

Samarbeid mellom gårdeiere, næringsdrivende, butikker og ikke minst kommunen, som det er helt avgjørende å ha med på laget.

Stine Ferguson, senterleder i Fredrikstad

 

Ikke hør på butikkene!

Stine Ferguson advarte sterkt mot å lytte til handelsnæringen som tror parkering rett utenfor egen butikk er løsningen.

All forskning, og nå også praksis fra Fredrikstad, viser at parkering bør skje i klynger tett opp mot sentrum. Hvorfor? Fordi det øker handelen.

Forskning viser at 80 prosent av all handel skjer på impuls.

De som driver butikk er dermed tjent med at kundene må sette fra seg bilen litt utenfor butikkområdet og gå inn i sentrum. Da rekker kundene å se utstillingene og varene butikkene frister med.

LES OGSÅ: – Samtlige leietakere rapporterer en betydelig nedgang som følge av den nye gågata

Mangel på omsetning skyldes ikke mangel på parkeringsplasser men mangel på attraktive tilbud, sa Stine Ferguson. Men Fredrikstad har gjort mer på parkeringsfronten. I parkeringshusene rundt sentrum er det gratis parkering etter kl. 14 hver dag og hele lørdag. Til gjengjeld er det blitt dyrere å stå på de reduserte parkeringsplassene som er igjen inne i sentrum, og man kan bare stå i to timer.

Noen ytterst få parkeringsplasser helt inne i sentrum er gratis, men der kan man bare stå i 10 minutter. Altså rekker man et superraskt ærend, men ikke mer. 

LES OGSÅ: Gratisparkering nedstemt

 

Kjøpesentre blir borte

Mange er redde for at kjøpesentrene tar knekken på spesialforretningene og sentrumshandelen. Men ikke Stine Ferguson. Hun mener det er sentrene som vil tape konkurransen.

Netthandelen overtar og allerede i dag handler unge mennesker mye på nettet.

Men de søker seg inn til bysentrum for opplevelse, kultur, de spesielle butikkene og inntrykkene, og ikke minst for å møte andre mennesker. Folk søker folk. Urbanisme er en stor og voksende trend over hele verden. Det er i byen nye tanker og ideer møtes, brynes mot hverandre og skaper innovasjon og utvikling.

Via Fredrikstads nye bylaboriatorium er Fredrikstad en del av nettverket i stedsutviklingsprosjektet «Levende lokaler» (LL), som har som mål å fylle tomme lokaler og forebygge sentrumsdød. Bak LL-prosjektet står Design og arkitektursenteret (Doga) og By- og regionforskningsinstituttet.

Prosjektleder er Guri-Mette Vestby, opprinnelig fra Hønefoss.

Hun har nylig levert en midtveisrapport fra prosjektet. Nylig har også pensjonert byplanlegger Jan Solgård anbefalt at Hønefoss etablerer et eget bylaboratorium for den byutviklingen som må komme i Hønefoss. 

LES OGSÅ LEDER: Ja, åpne et åpent by-laboratorium

Det jeg hørte på møtet i Ringerike næringsforening mandag, konklusjonene i midtveisrapporten fra Guri-Mette Vestby og Jan Solgårds forslag om et bylaboratorium samsvarer med det jeg selv mener må til for å få en god byutvikling i Hønefoss.

Byen er løsningen, ikke problemet.