Hvorfor og hvordan kan noen få til/lov?

Jeg nekter å undersøke om slikt kan skyldes korrupsjon!

Jeg så Ringerikes Blad torsdag 21. september og ditt problem med Vesttangenten.

BAKGRUNN: Kommunens stiftelse får JA. Privat utbygger får NEI.

Det åpne markedet

Om denne er din/den eneste hindring, skal du vite at kommunen solgte Hønengata 22-24, hvor jeg leide og hadde kontorer i ca. 40 år, – til naboen – som den eneste kjøper kommunen ville tilby tomta – sjøl om kommunestyrevedtak og svar til meg når jeg henvendte meg for å kjøpe, sa at den skulle selges på det åpne markedet! Og den ble solgt for en latterlig lav sum!

Denne tomta lå/ligger i Vesttangenten! Derfor syntes det uaktuelt med noe annet enn leie ...

Otto Vaule Olsen

Daglig leder, Tyri Hus AS

 

Hønengata 26 ligger også i Vesttangenten. Her skal Ringerike boligstiftelse bygge nytt ... etter først å ha kastet ut leietakere, latt det gamle huset stå tomt i noen år, deretter restaurert for millioner for slik å etablere nark-boliger. Så bygd til en brakkerigg for å huse flere, for så å rive det hele for noen år siden.

Under denne prosessen forsøkte (den kommunale) stiftelsen å bli innlemmet i reguleringsplanen til Hønengata 18-20, – som altså viste seg å inkludere også nr. 22-24, men ble avvist for det hadde ikke utbygger/forslag-stiller/kommunen tid til å ta hensyn til – ved første gangs høring!

Ikke hensyntatt

Etter dette tok det 2–3 år å få planen godkjent, hvor jeg underveis blant annet pekte på at de/kommunen uansett burde forholde seg til at nr. 26 måtte få/ha en mulig utkjøring over kommunens tomt nr. 22–24 siden utkjøring til Hønengata ville bli et problem. Dette ble ikke hensyntatt og problemet fikk dem, – og forsøkte å løse det bla ved å etablere utkjøring mellom garasjene til Parkgata 13!

Seiere fikk de/ga de seg likevel lov til å ha utkjøring til Hønengata ... i enden av Vesttangenten! I tillegg ville kommunen heller ikke selge gbnr 317/205, Parkgata 2 til meg ved samme anledning – siden den hadde Block Watne fått «hevd» på, for de var naboer og kunne sikkert tenke seg å utnytte denne sammen med sin egen tomt 317/151 ...

Lykke til Jan Solberg, – uten at jeg vil kaste meg på bølgen av motstanderne til «Tronrud-city».