Vi må forberede oss på at byutvikling kan bli en tung prosess. Se bare på uttalelser i Ringerikes Blad de siste dagene. Ordfører Kjell Børre Hansen fikk tydeligvis bakoversveis på det såkalte midtveismøtet, der foreløpig status på parallelloppdragene ble lagt fram.

Har vi bestilt en helt ny by, undret ordføreren og mener øyensynlig at det har vi ikke. Fredag reagerer Ole Jacob Løland negativt på forslaget om høyhus på Ford-tomta. Løland ønsker seg småbyen der fasadene består med innmaten pusses opp. For ikke å glemme opprøret mot å sikre myke trafikanter i Norderhovsgate.

Å utvikle denne byen blir ikke lett.

Framtidens by

Undertegnede, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, håper da virkelig at vi har bestilt noe nytt! Nye spenstige ideer, kreative løsninger, noe visjonært for byen vår. Vi håper da vi har bestilt framtidens by.

Det er ingen grunn for kommunen til å betale gode penger til tre arkitektmiljøer for løsninger vi allerede har. Vi håper parallelloppdraget blir en godtepose med forslag vi kan velge og vrake i, som innspill til den nye byplansjefen og hennes stab.

Det får vi se i midten av april, da parallelloppdraget blir stilt ut i biblioteket i Sentrumskvartalet. Da kan vi alle sjekke hva arkitektene har funnet på, og kan kommentere og gi innspill.

«Problemet» nå er selvfølgelig at E16 og Ringeriksbanen kommer. Dermed kommer alle eiendomsutviklere, som har ventet på dette, til å be om dispensasjon og fremme private reguleringsplaner.

Vekst uten byplan?

Og vi har ennå ingen byplan! Kommunen havner i skvisen mellom alle de som vil handle raskt og presse på og det pågående arbeidet med parallelloppdrag, områdeplaner og etter hvert ny byplan.

Faren er overhengende for at utviklingen og utbyggingen vil gå foran planleggingen, nok en gang.

Det største problemet, slik undertegnede ser det, er trafikken og hvordan vi skal komme oss til stasjonen.

Eiendomsutvikler Bjarne Minde sto for ukens sjokk da han lanserte høyhus på 23 etasjer med 169 leiligheter på Fordtomta. Undertegnede skal ikke forskuttere noe når det gjelder Ford-tomta.

Det vi i alle fall kan si om Bjarne Mindes planer for Ford-tomta er at den må fortone seg som en potent gavepakke for de næringsdrivende i sentrum, som nå skal konkurrere med forretningene på Hvervenkastet.

Men det kan være på sin plass å minne om at tabuer har falt før i Hønefoss. Ringerikes Sparebanks bygg midt på Søndre torg bryter radikalt med de eldre, mer klassiske bygningene omkring. Skogeierbygget i Stangs gate. Dette er et bygninger som sier noe om sin tid.

Det samme gjelder Ringerike rådhus, og Samfunnshuset. Ingen av dem passer inn i den unike småbyen.

De siste brutte tabuer er ennå ikke bygget, men er på gang.

Potent gavepakke

Utbyggingen på Øya, som blir en helt ny designet bydel, tegnet av Snøhetta Arkitekter. Ikke minst Himmeltrærne, nye Hønefoss kirke, blir noe helt nytt og moderne i sentrum. Et signalbygg, tilpasset vår tid og årene som kommer.

Det vi i alle fall kan si om Bjarne Mindes planer for Ford-tomta er at den må fortone seg som en potent gavepakke for de næringsdrivende i sentrum, som nå skal konkurrere med forretningene på Hvervenkastet.

Tre-fire hundre, kanskje enda flere nye innbyggere i gangavstand til sentrum med sentrums spesialforretninger, kulturtilbud, restauranter og kafeer, og det bare fra Fordkvartalet.

Heve blikket

Med Brutorget, Øya og annen fortetting snakker vi om flere tusen nye innbyggere i sentrum. Som politikere for Ringerike Høyre vil vi understreke at vi ikke har tatt stilling til prosjektet på Fordtomta. Det vil vi gjøre når saken formelt kommer til kommunen.

Men som politikere er det også vår oppgave å heve blikket og forsøke å se hva som vil være det beste for flest mulig om 20-30-40 år. Byutvikling er smertefullt fordi forandringer må komme på begrensede områder. Derfor blir ofte fine planer liggende i skuffen. Det smerter å gjennomføre dem.

Gjennomføring

Når ettertiden skal vurdere oss som politikere blir det ikke for de fine planene det aldri ble noe av, men for det vi vedtok og gjennomførte.

Dessuten vil vi poengtere at de refleksjonene vi kommer med i denne artikkelen er å betrakte som våre egne.

LES MER OM HØYHUS-DEBATTEN HER: