Sverre Moe: Hønefoss må videre

HØNEFOSS: Det har vært bare en bru over hver av de tre elvene. Dette er beredskapsmessig og kapasitetsmessig uholdbart, og dersom man vil målet, må man ville midlene, sier Sverre Moe i dette innlegget.

HØNEFOSS: Det har vært bare en bru over hver av de tre elvene. Dette er beredskapsmessig og kapasitetsmessig uholdbart, og dersom man vil målet, må man ville midlene, sier Sverre Moe i dette innlegget.

Artikkelen er over 2 år gammel

I dette leserinnlegget kommer sivilarkitekt Sverre Moe med flere konkrete forslag til byutviklingen i Hønefoss. – Kjør på, oppfordrer han.

DEL

LeserinnleggTakk til ordføreren og Inger Kammerud for svarene på mine spørsmål i mitt innlegg i Ringerikes Blad 15. januar.

Ordførerens svar og det senere intervjuet med rådmannen i Ringerikes Blad onsdag 25. bekrefter at Hønefoss ikke er rigget for den veksten som det synlige ringerikssamfunnet har snakket varmt og ukritisk om i de siste fem årene, og som staten forventer at de berørte kommunene skal legge til rette for – jf. Samferdselsdepartementets oppdragsbrev for vei og bane av 30.08.15.

På bakgrunn av planhistorikken i Hønefoss, er det helt nødvendig at det videre planarbeidet strammes opp, og husk på at det er langt viktigere å arbeide med de riktige tingene enn at alt skal være heeelt riktig.

Sverre Moe

Sivilarkitekt


Pårørende ved Hole bo- og rehabiliteringssenter

Jeg mener at følgende elementer må styre videre arbeid:

1. Velg hovedtrafikksystemet først

2. Arbeid med åpenhet og gi løpende innsynsmulighet

3. Arbeidet må dokumenteres med rapportering/referater

4. for å kunne kontrolleres,

5. og avvik må få konsekvens

Dårlig framdrift

Kammeruds svar bekrefter hva som må til dersom sentrum skal fortettes innefra. Svaret styrker også min antakelse om at en årsak til av «KVU ligger i en skuff», er at statlige myndigheter vurderer kommunestyrets vedtak i 2015 om å velge Miljøalternativet som for passivt, og at de har merket seg at byplanarbeidet har hatt dårlig framdrift over tid.

Miljøalternativet, som er et uheldig navn fordi dette er ikke et bymiljøalternativ, innebærer flere gang- og sykkelbruer + sammenkopling av Kongens gate og Hønengata med ei ny «bilbru» over Tippen, og for øvrig er det stort sett som nå. Økt trafikk i Kongens gate vil forsterke denne barrièren gjennom byen, og en bru over Tippen vil være svært negativ for videreutvikling av elveparken med Gledeshuset og Glatved brygge. Sentrum og fossen faller mot øst og området nedstrøms bybrua er derfor de mest solrike uteområdene.

Miljøalternativet er det rimeligste alternativet, og mange kan leve lenge med dette, men det er en kortsiktig løsning for et trafikknutepunkt på Østlandet.

Den beste løsningen

Sentrumsalternativet innebærer også flere gang- og sykkelbruer og en «vesttangent», men denne veien føres ikke sør for St. Hanshaugen slik gjeldende plan fra 1976 gjør. Dette alternativet er svært belastende for noen; slik alle store samferdselsprosjekter er. Det vil kreve store investeringer, men det er den beste (eneste) løsningen dersom byen skal fortettes i det omfanget som det snakkes om. Veisystemet i Hønefoss har i prinsippet vært uendret siden den forrige bybrua erstattet en rekke småbruer gjennom fossen etter en storflom i 1868(?).

Det har vært bare en bru over hver av de tre elvene. Dette er beredskapsmessig og kapasitetsmessig uholdbart, og dersom man vil målet, må man ville midlene. Dette systemet gir god kontakt med Heradsbygda, RV7, E16 og jernbanestasjonen, og det avlaster Kongens gate og sentrum. Dette var konklusjonen i 1976, i ATP-planen i 1994, i KDPL for hovedtrafikksystemet i 2008 og i KVU i 2015, men Ringerike kommune har vridd seg som en mark på kroken – og utsatt saken.

5 konkrete forslag

Mine «skriverier» som startet våren 2014 oppleves sikkert truende, irriterende og festbremsersk av noen, men jeg kan ikke se at jeg er blitt imøtegått på sak. Jeg har hittil holdt meg til systemkritikk. Det kan være navlebeskuende, men jeg synes å se at hovedelementer i min kritikk blir fulgt opp – litt etter litt. Nå har jeg noen konkrete forslag:

1: Utvid det varslede planområdet til å gjelde alle tilslutningsveier ut av byen og la jernbanelinja fram til Hønengata være begrensning i nord. Tilslutningsveiene må med for å sikre de veitverrsnittene for kollektiv, bil, sykkel og gående som må til for å betjene byen og omlandet. Omfanget av «delplaner» må vurderes, men et utvidet planområde gir muligheter til å sikre arealer for et større trafikksystem som kan bygges ut etter hvert.

2: Kommunestyret må snarest revurdere sin behandling av KVU i 2015 og gå inn for en variant av Sentrumsalternativet med en lenke fra Ankersgate/St.Hanshaugen til undergangen i Hønengata. Det er her det begynner, og når korridorene for nytt hovedveisystem er sikret, kan andre områder i byen frigis for utbygging og fortetting. Nytt veisystem må vedtas av det sittende kommunestyret. Resten får komme etter hvert.

3: Planarbeidet må organiseres slik at politikerne kan kontrollere rådmannen, og slik at pressen og befolkningen kan kontrollere politikerne og rådmannen. Jeg har gjentatte ganger etterlyst åpenhet i planarbeidet. Nå sier ordføreren at det arbeides med en ny hjemmeside. Det er bare fasaden, for bak denne må det ligge et journalsystem som gjør det lett å få direkte innsyn for alle. En slik åpenhet blir en «løpende workshop». Til dere som jobber i planavdelingen: Rapport og kontroll er ikke skummelt. Det gir en trygghet i arbeidet og følelsen av å komme videre.

4: Ved siden av arbeidet med hovedtrafikksystemet må det bli tid til å se på «detaljene», og først blant disse ligger torv, plasser, gateforløp og deres solforhold. Vi snakker om en liten by – ikke bare med en samling «enebygg».

5: Nå har vi en historisk sjanse til å se en viktig del av byen i sammenheng fra «Fordkvartalet» og helt opp til hotellet – med parkering i kjelleren hvorfra en lett strømmer inn i sentrum – litt som i dag, men parkering under terreng. Over dette bygges det næring/forretning, og fra 2. eller 3. etasje blir det boliger. Kanskje fire etasjer mot Kongens gate og stigende mot byen for ikke å ta ettermiddagssola fra Løkka. Denne bebyggelsen må følge kvartalsstrukturen – igjen; det skal forbli en by!

Når den nye byplansjefen kommer om et års tid skal mye være på plass. Kjør på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags