Lise Bye Jøntvedt og Runar Johansen: Barnas interesser i byutviklingen

Hønefoss skal få ny byplan. Der er det viktig å ta hensyn til barnas behov, mener forfatterne av leserinnlegget.

Hønefoss skal få ny byplan. Der er det viktig å ta hensyn til barnas behov, mener forfatterne av leserinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt oppfordrer til å huske barnas interesser når Hønefoss skal utvikles.

DEL

LeserbrevI Ringerike kommune skal 70 prosent av befolkningsveksten komme i Hønefoss, mens de resterende 30 prosentene skal skje i tettstedene Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, Tyristrand.

Det betyr at Hønefoss forhåpentligvis vil få mange småbarnsfamilier inn i sentrale sentrum.

Hva er «nærhet til»?

I kommuneplanens samfunnsdel heter det at boligutviklingen skal styrke sentrum, både i Hønefoss by og de prioriterte lokalsamfunnene. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud.

Der det finnes godt utbygd kollektivtilbud, som i Heradsbygda og Haugsbygd kan det også vurderes utbygging. Hvordan vurderer vi «nærhet til»? Har eksempelvis barn fra Vesterntangen nærhet til Ullerål skole når Hønefoss skole legges ned? Eller er det sannsynlig at foreldrene kommer til å kjøre?

Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt

Gruppeleder i Ringerike Høyre og kommunestyremedlem

Barnevennlig by

I dette perspektivet blir det viktig å bringe barns interesser inn i debatten om byutvikling. I alle konvensjoner og lovgivning som handler om barn understrekes barns rett til å vokse opp i trygge, stimulerende og gode omgivelser, der de ikke utsettes for farer eller forurensing fra utslipp og biltrafikk. Også plan- og bygningsloven sier at barns interesser skal ivaretas.

Folk flest bor i byer. Det gjelder på verdensbasis og i Norge. Det skyldes ikke at folk tvinges. Det er en megatrend at folk flytter til byen, helt uten tvang. Det gjelder ikke minst unge mennesker som selv får barn som skal vokse opp i byen. Da er det viktig at en by som Hønefoss, som ønsker å være den mest spennende og tiltrekkende byen på Østlandet, utvikler den byen disse unge menneskene ønsker å bo i.

De gode byrommene kan langt på vei kompensere for små, men sentrumsnære leiligheter. I tillegg er en ny og interessant trend i emning. Folk vil bo sentralt i byen og slippe hagestell og plenklipping, men heller ha hytte. Leilighet + hytte = sant.

Da vi var barn

Da undertegnede, Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt, var barn, bodde vi midt i byen, i Ullerålsgata og i Kong Ringsgate. Det gjorde vennene våre også. Vår arena var gatene og bakgårdene. Der var det mye gøy å oppleve.

Andre møteplasser var Nordre park med tømmerrenna, Søndre park med andedammen der vi fanget rumpetroll og salamandre, Livbanen og Schjongslunden, Hønsand, Gladtvedt og St. Haugen. Den tiden kommer selvfølgelig ikke tilbake. Og i mellomtiden er byen omtrent tømt for barn.

Men nå, når både trender og moderne byutvikling ønsker barna tilbake til byen, mener vi det er spesielt viktig at barnas interesser kommer høyt på agendaen når den nye byplanen skal lages.

Byplanen vi venter på

Arbeidet med byplanen er i gang, men foreløpig har vi som politikere ennå ikke fått noen innblikk i hva byplanleggerne jobber med. Vi er heller ikke invitert inn i prosessen for å delta. Undertegnede mener det er en rekke prinsipielle spørsmål vi som politikere må komme i gang med. Først og fremst trafikksystemet og høydedebatten.

Hvor høye bygninger skal vi ha, og hvor? Hvilke bygningsmiljøer er det viktig å bevare for ikke å forandre byens sjel og egenart? Dette er spørsmål som byens innbyggere må få ta del igjennom folkemøter. Ellers vil vi havne i en situasjon som er velkjent: Kommunen er tilbakeholden med informasjon og medvirkning, av frykt for at prosessene blir for lange og at det blir for mye «kluss» Innbyggerne opplever derfor at de ikke har fått informasjon eller blitt hørt, og føler seg overkjørt.

Eiendomsutviklerne må legge konkrete og detaljerte planer fram for kommunen, på et tidlig stadium av prosessen. Så endrer kommunen forutsetningene på et senere stadium, kanskje fordi en litt uklar forventning ikke er oppfylt eller naboene klager. Eiendomsutvikleren har lagt ned store ressurser og føler seg lurt.

Utbyggeren føler seg også ofte misforstått og beskyldes for bare å være ute etter å tjene penger. Politikerne har all makt og tar beslutningene, men synes plandokumenter kan være vanskelige å forstå, og ønsker seg mer innsikt, kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag.

Mer dialog

Som kommunepolitikere med spesiell interesse for utviklingen av Hønefoss ønsker vi oss mer dialog og åpnere prosesser. Områdereguleringen av det sentrale sentrum har vi vedtatt skal være ferdig høsten 2019. Det er ikke lang tid å gjøre det på. Vi ser derfor fram til at planleggerne snarest letter på sløret og inviterer byens innbyggere og oss politikere inn i prosessene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags