Jan Solgård: Vedta byggestopp og lag byplan

Arealet innenfor den røde streken er det området kommuneadministrasjonen mener bør omfates av byplanen. Kart: Ringerike kommune

Arealet innenfor den røde streken er det området kommuneadministrasjonen mener bør omfates av byplanen. Kart: Ringerike kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

- Jeg foreslår at kommunen vedtar byggestopp i påvente av ny byplan og bruker for eksempel et av de to årene av utsettelsen til å utarbeide et raskt underlag for ny byplan, skriver Jan Solgård i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggJan Solgård er pensjonert byplanlegger med master i urbanisme. Dette er hans andre innlegg i debatten om byutvikling. I det første tar han for seg menneskene i byen.

I dag forgår planleggingen enten ved at utbyggere, kapital og kommunen framforhandler løsninger, eller at kommunen bedriver planleggingen for seg selv med kortene tett til brystet. I begge tilfeller faller offentligheten (den vanlige kvinne og mann) utenfor det som til slutt skal bli en del av deres omgivelser. Allmennheten har således liten innvirkning på den planlegging som bedrives.

Jan Solgård

Pensjonert arkitekt og byplanlegger med mastergrad i urbanisme.

Felles møtepunkt

Det bør etableres møtepunkt for å samle alle aktører i planleggingsprosessen til et fysisk møtepunkt; slik man har gjort i Fredrikstad og Moss med en såkalt Bylab, andre steder er det etablert workshops eller plansmier. Hensikten er å ha et slikt møtepunkt som tillater byens befolkning innsikt i og påvirkning på planene, og hvor både publikum og interessenter kan møtes til diskusjoner om tiltak som fremmer bylivet i sentrum. Forslag om et slikt åpent møtepunkt er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt direkte mellom utbyggere og kommune­administrasjonen.

Vedta byggestopp

I og med at den for mer enn fem år siden bebudete byplan for Hønefoss ennå ikke har vist seg, og det faktum at banen er utsatt i to år, vil jeg foreslå at kommunen vedtar byggestopp i påvente av ny byplan og bruker for eksempel et av de to årene av utsettelsen til å utarbeide et raskt underlag for ny byplan. Hovedformålet må da være å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager forslag til en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.

Uforpliktende prosess

Workshop for Hønefoss skal være en forpliktende prosess med et klart mål: I løpet av en ukelang workshop skal det lages ferdig et planforslag for et framtidig byområde (sentrum). Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere, næringsdrivende og andre interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen, som har disse hovedelementene:

1) alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet. 2) lage førsteutkast til en plan, basert på de beste forslagene og viktigste målsettingene. 3) løse motsetninger og korrigere planforslaget i dialog med deltakerne. 4) komme fram til et konkret, uttegnet forslag som alle eller flest mulig kan støtte. Forslaget fremmes på et avsluttende folkemøte og deltakerne inviteres til å slutte seg til forslaget slik at oppslutningen kan synliggjøres.

Prioriterende

Planen vil omfatte utforming av gater, veier, offentlige møtesteder og grøntområder. Man viser trafikkløsninger og plassering av funksjoner som bolig, næring, kultur og lek. Planen angir hva som bør bevares av eldre bebyggelse, hvor ny bebyggelse kan plasseres, hvilke høyder og dimensjoner den bør ha, og hvilke funksjoner som prioriteres i de enkelte delområdene. Selve designarbeidet gjøres av et team med kompetente fagfolk; arkitekter, planleggere og landskapsarkitekter. Disse bør være mest mulig uavhengige av aktørene i prosjektet. Fagfolkene skal forene aktørenes ønsker med profesjonelle kvalitetskrav.

En åpen prosess

Hva oppnås gjennomen slik prosess? Jo, det går raskere og man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser, dessuten sikres deltakelse og åpenhet og man kan slippe runder med protester/klager mot prosjekter der det ikke er tatt tilstrekke­lig hensyn til alle parters interesser. Prosessen bør være en åpen prosess som involverer alle parter, en samarbeidsprosess med korte tilbakemeldings­intervaller, og som skaper en gjennomførbar plan. Hele prosessen må ha minst fire hele dagers varighet. Hensikten med prosessen er i motsetning til dagens planer som ofte utformes av svært få, men som får konsekvenser for svært mange;

Det går an å lage et raskt og forpliktende skisseunderlag til ny byplan.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags