Kjære politikere og byråkrater i Ringerike kommune: Tenk dere om minst en gang til.

Vyer

Nå som byplan, byregulering, arealplanlegging etc. er i vinden som aldri før så tror jeg det er hensiktsmessig å tenke seg om enda en gang og ikke sette i gang med prosjekter og vyer som bare holder sånn halvveis.

Jeg har med interesse lest alle spørsmålene rundt byen og framtidsønsker for byen som ble presentert i Ringerikes Blad nå en av dagene.

Spørsmålene var om mangt og meget rundt Hønefoss sentrum, med Tippen-området som en av dem som ble nevnt mest. Nå er det vel slik at Tippen-området er privateid, og kommunen må vel da kjøpe/ekspropriere for å få kloa i det området.

Det jeg hang meg mer opp i, var spørsmålet rundt befolkningsvekst i kommunen sett opp imot trafikk.

Jim Gallagher

Innbygger

Følg på: www.geriatriks.blogg.no

 

Sitter i kø

Nåsituasjonen med hensyn til trafikkavvikling gjennom Hønefoss, spesielt på morgen og ettermiddag, er til tider komplett håpløs.

Du sitter i kø fra gamle Ford-tomta til godt etter du har passert lyskrysset etter Hønefoss skole. Trafikken står bør, kryss tettes av biler og busser som vil ut i Kongens gate.

Nåsituasjonen med hensyn til trafikkavvikling gjennom Hønefoss, spesielt på morgen og ettermiddag, er til tider komplett håpløs

 

Et av spørsmålene på listen omhandler nettopp vekst i Ringerike/Hønefoss som er ønsket/forventet i størrelsesordenen 70 prosent. På spørsmål om «hvordan i all verden skal det bli med trafikken da», så svares det «Det tenkes at det blir ikke vekst i privatbilismen pga. kollektivsatsing etc.».

Virkelig verden

Det er når jeg leser slike svar at jeg ikke klarer undre meg på om de som kokkelerer opp slike svar burde tatt seg en tur ut i den virkelige verden, ut i det virkelige Hønefoss. Hønefoss-trafikken har år for år bare blitt verre og verre.

Det å komme seg noe sted på morgen og ettermiddag har blitt nærmest et mareritt til tider. Jeg som oppvokst på Benterud/Eikli ser med gru på trafikken i dag på den siden av byen, og så skal blant annet en ny storskole på Benterud inn i ligningen?

Hvorfor kjører så mange gjennom byen?

Jeg har sagt det før, men sier det gjerne igjen: Den billigste løsning for å «tvinge» bilene rundt byen i stedet for igjennom, er en lystavle med hvor lang tid det tar gjennom byen.

Den tavlen bør stå på sletta mellom Hensmoen og Hen nord for byen og i bakken opp mot Hønenkrysset sør for byen. Dette vil hjelpe og sende noen/mange biler rundt.

Videre bør veien Hønen-Klækken-Jevnaker gjøres mer attraktiv å benytte seg av, kall det gjerne en ny omkjøringsvei på den siden av byen.

LES OGSÅ: Jim Gallagher: Hønefosstrafikkens problem er ikke lyskryssene

Omkjøringsveien

Men kanskje det aller viktigste er nye stikkveier inn til bydelene. Kommer man fra Oslo og skal til Ullerål-området så skal og må det være mer attraktivt å kjøre omkjøringsveien, og så ta for eksempel en ny stikkvei fra Årbogen-sletta inn til Follum og så over Rundtom ned til Ullerål.

Kommer man fra Oslo og skal til Jevnaker så skal og må det være mye mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss i stedet for gjennom.

Det kunne vært et morsomt eksperiment å ha hatt en spørreundersøkelse en ettermiddag i køen, der bilistene blir spurt «Hvor kommer du fra nå, og hvor skal du?". Jeg har på følelsen at mange velger kø framfor omkjøringsvei på grunn av: A) uvitenhet og B) gidder ikke.

Mer trafikk

Det å tro at økt vekst i Ringerike ikke vil medføre enda mer trafikk i byen er dessverre å tro på julenissen, påskeharen og tannfeen samtidig. All den tid kollektivtilbudet i byen blir dårligere og dårligere fordi det ikke lønner seg så blir det mer biltrafikk.

Tenk dere om minst en gang til. Det kan ikke planlegges for framtiden i Hønefoss uten å legge inn stor vekst også av biler inn/ut av sentrum. Vi trenger infrastruktur på plass først, deretter kan boligene og menneskene komme.

Det legges opp til massiv togpendling når Ringeriksbanen er på plass, UTEN å legge inn massivt med parkeringsplasser i de samme planene. Helt bak mål og fullstendig meningsløst fra første stund.

Lett parkering

Vil man at tog skal brukes fra Hønefoss til Oslo, så må det legges til rette for det med enkel og lett parkering i nærheten av stasjon (eller shuttle-opplegg). Alt annet blir bare sprøyt, og bilen velges i større grad.

Vil man ha sentrum friere for biler så må man legge til rette for det. Kanskje kunne Ringerike være den første myndighet som legger til rette istedenfor å skulle straffe innbyggerne med bompenger og andre avgifter.