For 20 år siden, 24. august 1998, var det et stort bilag av daværende journalist Lise Bye Jøntvedt i Ringerikes Blad om Hønefoss som en levende by. Ordfører Bjarne Nymoen var avbildet på Søndre torg med fullt av små barn under Kulturuka.

Der ble det påpekt at Hønefoss var blant Norges billigste handelsbyer med hensyn til spesialforretninger. De var det 50 stykker av, med høy personlig service og god bransjekunnskap.

Aslaug Kvernberg fortalte meg en gang at Hønefoss på 1920- og 30-tallet var «alle handelsreisendes Mekka» på grunn av de små spesialbutikkene drevet av enker og frøkner.

Jens E. Fjeld

 

Formannen i Handelsstandsforeningen den gang, Arnulf Daniloff, etterlyste flere spennende butikker med fokus på kvalitet. Åse Moløkken savnet også ildsjelene som får tilreisende og turister til å stoppe. Daværende næringssjef Sven Bjørnstad pekte på hvilke enorme muligheter Hønefoss hadde. Folketallet sto den gang på stedet hvil (omtrent som nå). Bjørnstad fokusert på å skape liv og røre på gateplan, og man var i gang med å steinlegge Søndre torg.

 

Mye vann har rent i fossen siden den gang, men har det skjedd forbedringer? Kuben trekker folk til sentrum, men overlever småbutikkene? Mye av omsetningen i sentrum er forskjøvet til Eikli og senest til Hvervenkastet.

Parkering er et problem for sentrumsbutikkene. Hva med tilbringerbusser fra parkeringsplasser utenfor sentrum – Hvervenkastet, Tolpinrud, Almesletta og Veien for å lette trykket og bilkjøringen i sentrum? Da kan handlende få fraktet med seg varene. Konflikten mellom utbygginger og hensynet til skog og landbruksområder har alltid vært til stede.

 

Hønefoss er definert som framtidens sykkelby. Da bør det bygges gode tofelts sykkeltraseer til sentrum, (slik som for eksempel i Kristiansand) fra Heradsbygda, Haug og Hvervenkastet. Med tilgang på kommunale e-sykler. Hønefoss har Norges eldste gang og sykkelvei – fra 1971! Gang og sykkelveien langs Soknedalsveien fra gamle meieriet til Veien skole.

LES OGSÅ: Derfor lukter det røde sykkelfeltet

Arkitekt Arnfinn Sæther påpekte for 20 år siden de gamle fine bygningene i Hønefoss. Det samme gjorde Jo Sælegg i sin bok om «Jugendbyen Hønefoss». På byutviklingsmøtet 11. juni ble betegnelsen at «jugendhusene sto som glisne tenner i en åpen munn».

Hønefoss har opp gjennom tidene hatt tilnavn som handelsby, skoleby og regimentsby. Elveby ranet Drammen dessverre fra oss!

LES OGSÅ: Slik vil Ap gjøre Hønefoss til «Elvebyen»

Jeg håper at vi i framtiden i hvert fall kan kalle oss en levende kulturby, og at turister og tilreisende finner det interessant å stoppe her. Og ikke minst bosette seg.

LES OGSÅ: I denne kommunen får du flest kulturkroner

Det blir spennende å se hva møtene om den nye byplanen bringer med seg mens Ringeriksbanen står for tiden på sidesporet fram til 2028. Lytt til de tankene og ideene sivilarkitekt Sissel Engblom hadde på møtet 11. juni. Ta henne med på råd!