Jeg har, i snart ett år, fulgt ivrig med på byutviklingen av Hønefoss. For meg startet det hele med en sterk bekymring over det som skjedde. Nå, ett år etterpå, er bekymringen gått over til et mer forventningsfullt og optimistisk syn.

Det gleder meg at de som bestemmer og styrer, virkelig viser at de ønsker å lytter til «den vanlige mann i gata». De oppfordrer, til og med, til at vi skal komme med innspill. Og innspillene kommer. Både gamle og unge leverer. Det er så bra!

Sist mandag var jeg på Folkehøyskolen. Der var det et møte om byutviklingen. Det ble sagt mye bra på møtet, synes jeg. Både unge og eldre fikk komme med sine tanker. I tillegg fikk de som styrer og bestemmer fortalt om sine visjoner, og om hva de jobber med akkurat nå. De fortalte om hva som må komme først og ligge som et skikkelig grunnlag, før man kan sette i gang med den mer konkrete og store utbyggingen.

Jeg likte det jeg hørte, så jeg smører meg nå med en optimistisk og forventningsfull tålmodighet. Vi er på rett vei, tror jeg. Dersom alle interesserte fortsetter å komme med sitt, dersom vi fortsetter med å lytte til hverandre, da tror jeg at:

Det kan bli skikkelig kvalitet over den nye Hønefoss by!

Flere innlegg av Haugen Rijken: